Indlæg til KRIMs brevkasse
(Udfyld de lyseblå felter og klik i "Afsend formularen til KRIM")

 

 

 
 
 
 

 
Indsæt dit spørgsmål til KRIMs brevkasse nedenfor i det store lyseblå felt (felt 3).

Med mindre du udtrykkeligt angiver i felt 2, at du ønsker dit navn oplyst, vil dit navn ikke blive optaget i brevkassen. Det er også en betingelse for, at vi viderebringer dit navn, at vi har haft personlig eller telefonisk kontakt med dig inden udgivelsen, såedes at vi kan sikre os, at personen, som navngives, ønsker sit navn offentliggjort.

Indlæg med et indhold, som kan påføre KRIM straf, bringes ikke. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte indlæg.

 

1: Indsæt navn (behøves ikke):
 

2: Jeg ønsker mit navn offentliggjort:

Oplyser du, at du ønsker dit navn offentliggjort, skal du angive adresse og/eller telefonnr.,
så KRIM kan komme i forbindelse med dig inden udgivelsen og kontrollere dine data.
(Du skal indsætte telefonnnr. eller adresse/e-mailadresse i dette felt, hvis du vil kontaktes af os)
3: Skriv dit indlæg her: