Besked til KRIM fra talsmand i fængsel eller arresthus
(Udfyld de lyseblå felter og klik i "Afsend formularen til KRIM")

 

 

 
 
 
 

 

1: Navn på beskedmodtager:

(Felt 1 udfyldes kun hvis du skriver til en bestemt person i KRIM)
 

2: Navn på afsender:

(Husk adresse, e-mailadresse eller telefon, så vi kan komme i kontakt med dig)
(Du skal indsætte telefonnr. eller adresse/e-mailadresse i dette felt, hvis du vil kontaktes af os)

3: Beskedens indhold:

(indsæt din besked her)