Formular til vidner, der henvender sig til KRIM
(Udfyld de lyseblå felter og klik i "Afsend formularen til KRIM")

 

 

 
 

 

 

1: Hvor fandt episoden sted?

Stedet kan være en bestemt adresse, en gade, en plads, et værtshus,
et detentionslokale hos politiet osv.
 

2: Hvornår fandt episoden sted?

Angiv gerne dato og klokkeslæt. Husker du ikke dette, kan du f. eks. skrive:
"For cirka 14 dage siden", "Sidst i januar" osv.
 

3: Blev episoden overværet af andre vidner?

Anfør navne på andre vidner, hvis dette er muligt. Ellers kan du anføre antal
samt andre oplysninger, som evt. kan bidrage til, at vidnerne kan spores.
 

4: Dit navn, adresse og evt. telefon:

Indsæt navn, adresse eller eventuel e-mailadresse. Indsæt gerne et telefonnummer, hvor KRIM kan træffe dig.
 
(Du skal indsætte telefonnr. eller adresse/e-mailadresse i dette felt, hvis du vil kontaktes af os)

5: Beskriv episoden

Fortæl om episoden, som du overværede eller hørte, med dine egne ord.