Pressens behandling af kriminalitet
og eventuelle reaktioner på kriminalitet
 

 

 

Af Claus Bonnez, Formand for Landsforeningen KRIM

Senest opdateret 30 september 2008

KRIM vil på disse sider fremover give plads til en samling af eksempler på, hvorledes pressen behandler kriminalitet og reaktioner på kriminalitet - for eksempel straf.

Får borgerne ikke ordentlig information, bliver demokratiet indholdsløst, idet borgerne således ikke har et grundlag for at træffe kvalificerede beslutninger, når de skal tage stilling til, hvem de vil overlade styringen af landet til.

Giver pressen borgerne tilstrækkelig viden om kriminalitet? Det kunne være spørgsmål som:
 
 
  • forebygger straf kriminalitet?
  • er der flere, der snyder i skat i dag end for 10 år siden?
  • hvad kan vi gøre for at forhindre eller begrænse drab?
  • vil investeringer i folkeskolen påvirke kriminaliteten mere end investeringer i fængsler?
  • var Danmark mindre voldelig for 100 år siden end i dag?
  • USA putter flere mennesker i fængsel end europæerne, får de noget ud af det?
  • forebygger straffeattester kriminalitet, eller er de årsag til, at flere begår kriminalitet?
Spørgsmålene er mange. Vore læsere har givetvis mange flere.

I det følgende ses eksempler på, hvorledes pressen informerer os om kriminalitet.
 Ekstra Bladet 29. september 2008. Hvorvidt denne mand kunne gå hen og få en helt almindelig kone, nogle helt almindelige børn og et helt almindeligt liv, når han engang har udstået sin straf, kan det være svært at vide noget om. Det må dog antages, at så længe manden må nøjes med et personale, der - helt eller delvist - består af medieludere "i oprør" og ikke professionelle og engagerede personer, der forsøger at udvikle de indsattes mulige gode sider, er chancen nok ikke stor.


Ekstra Bladet 30. september 2008. Denne mands vilde sex "chokerer fangevogtere". Hvis et mere seriøst medie huggede historien, kunne dette muligvis sikre sig dokumentation, der kunne bære en en relevant og afslørende historie om kriminelle fængselsfunktionærer, der bryder reglerne om tavshedspligt i straffeloven, og som ved en fejl arbejder i et fængsel i stedet for at sidde i et.

BT 30. september 2008. Kan man lave penge på at fortælle en historie om, at en mand i 30erne gerne vil have børn?


 


Ekstra Bladet 25. september 2008. Det sker, at politiets anklage ikke passer, og at personer, der er genstand for sådanne anklager, bliver frifundet - Muligvis kan det skyldes, at redaktøren - eller politiet - skammer sig, at oplysningerne om en sådan frifindelse sjældent finder vej til de store plakater.
24. september 2008 fortæller Ekstra Bladet om en person, der har gjort masse-mord til sin hobby - det viser sig at være en 23-årig skoleelev i Finland, som dagen forinden havde skudt 10 medstuderende og derpå sig selv. Den pågældende havde gennem længere tid indsamlet historier om massedrab på skoler sammen fra pressen. Ifølge flere medier fører sagen til, at den finske justitsminister vil skærpe den finske våbenlov - Man kan naturligvis overveje, om udsigten til en lang fængselsstraf bagefter for overtrædelse af våbenloven vil afholde folk fra først at dræbe andre og derpå sig selv.

 

 


BT den 24. september 2008 fortæller om skoleelev i Finland, der for at blive berømt valgte at dræbe 10 personer + sig selv - BT bidrog tilsyneladende til, at manden fik sit ønske opfyldt.

 
Den 19. september 2008 bragte Ekstra Bladet denne spiseseddel.

I selve artiklen (avisens side 4 og 5 ) praler fængselspersonalet på Politigårdens Fængsel i København i detaljer af, hvordan de nedværdiger psykisk syge mennesker blandt andet med at låse disse inde i små celler, hvor alt inventaret er boltet fast, og hvor de holdes isoleret fra andre mennesker døgnet rundt. Læs mere


Voldtægtsforbrydere, der vil slippe for stor omtale i Ekstra Bladet, bør nok spørge voldtægtsofferet nærmere ud om forældrenes stilling, inden voldtægten fuldbyrdes. Det er svært at forestille sig, at avisen ville have skrevet: "Datter af top-dagpenge-modtager voldtaget".


 
Ekstra Bladet den 5. september 2008. Måske er "Fritzl" redaktørens far, nabo eller nære ven. De er i hvert tilfælde på fornavn. 

Billedet er fra Ekstra Bladet 9. september 2008. Har du skår i sjælen efter en streng og autoritær opdragelse, eller fik du, da du var en lille pige eller lille dreng, ikke de samme muligheder som de andre i klassen, kan du måske få lidt lindring ved at blive fængselsfunktionær. Her kan du for eksempel bestemme, at en kendt politiker ikke må drikke et glas vin til maden - bagefter kan du prale til en avis med, at du har straffet ham for at gøre det alligevel! Kriminalforsorgens nye uniform har skulderstropper og store lommer ligesom en rigtig kampuniform - her er det dig der bestemmer! 

 

 


Ekstra Bladet 10. september 2008 mener, at overnævnte justitsminister "snakker og snakker, men der sker ikke en skid!" KRIM mener, at hun straffer og straffer, men er i øvrigt enig med avisen i, at - ellers - sker der ikke en skid!

 

 

 


Tilsyneladende kunne Ekstra Bladet ikke opstøve noget alvorligt på det danske kriminalitets-marked den 4. september 2008. Bladet fandt i stedet denne færdselssag. Når man læste de små typer i selve avisen, sås det ses, at episoden var fundet sted i Frankfurt.

 

 
17-årig kniv-stikker var den 1. september 2008 behjælpelig med at holde Ekstra Bladets omsætning i vejret.

 
Denne spiseseddel blev bragt af dagbladet BT 9. august 2008. Sagen angik en 16-årig dreng, der ved et nævningeting i Aalborg blev straffet med fængsel i 4 år for vold med døden til følge mod en voksen mand. I samme avis den 8. august blev læserne opfordret til at tilkendegive deres meninger om dommen til blandt andet justitsministeren, hvis e-mail-adresse var lagt frem sammen med andre politikeres. Følgende fremgik også af avisen den 9. august: "Statsminister Anders Fogh Rasmussen er forbløffet over den opsigtvækkende milde dom på fire års fængsel, som et nævningeting i Aalborg fredag afsagde over 16-årig dreng, der brutalt dræbte 48-årig familiefar.

- Ud fra en almindelig lægmandsbetragtning, når man lige ser det, kan man godt blive forbløffet over, at en så alvorlig forbrydelse kan ende med en så mild straf, siger Anders Fogh Rasmussen til Ritzau. ..
"

Avisen nævnte den 16-årige drengs fulde navn. Der var tale om et særdeles sjældent efternavn. Ved KRIMs opslag på det oplyste efternavn på DeGuleSider (hele landet) fremkom 30 personer med dette efternavn, hvoraf 9 personer boede i det nordlige Jylland. 7 boede i Aalborg og nærmeste omegn.