".. Unge, hvis forældre kommer fra udlandet, begår færre overtrædelser af straffeloven end tidligere, mens det går i den modsatte retning, når det gælder om at overholde færdselsloven. Det fremgår det af et svar fra justitsminister Lene Espersen (K) til Folketingets retsudvalg. Tendensen gælder unge mellem 20 og 29 år.

Spørgsmålet til ministeren skyldes de store overskrifter i medierne, da Danmarks Statistik midt i juni kom med den årlige statistik, som fokuserer på lovovertrædelser og national oprindelse. I avisen Urban lød det i en overskrift: "2. gere bliver stadig mere kriminelle."

Justitsministeren skriver, at det rigtigt, at den samlede kriminalitetsfrekvens er vokset en smule fra 2000 og frem til 2006. Men det skyldes udelukkende, at de unge oftere har overtrådt færdselsloven og andre særlove. I perioden er antallet af domme for at overtræde straffeloven derimod faldet for gruppen."