Rå fængselsforhold
skaber rå indsatte


 

Af advokat Claus Bonnez, formand for Landsforeningen KRIM

december 2007

Kriminalforsorgen og lovgivningsmagten har gennem de senere år gennemført mange begrænsninger i det såkaldte "normaliseringsprincip", som siden slutningen af 1960'erne har udviklet sig i fængselssystemerne i mange vestlige lande, og som går ud på, at indsattes hverdag i videst muligt omfang skal minde om den hverdag, som borgere uden for fængslet har. Normaliseringsprincippet bygger således på den filosofi, at frihedsberøvelsen er en straf i sig selv, og at denne ikke skal øges gennem forskellige former for unødig brutalisering af fængselslivet.

De gennemførte begrænsninger i normaliseringsprincippet blev i slutningen af 1990'erne og i de efterfølgende år blandt andet begrundet med, at man vil gøre såkaldt "svage indsattes" forhold mere tålelige ved at sætte grænser for de såkaldte "stærke negative indsatte" aktiviteter. I de senere år er der indført yderligere begrænsninger i normaliseringsprincippet, og disse er blandt andet begrundet i et politisk ønske om såkaldt "nul-tolerance".

"Stærke negative indsatte" er indsatte, som ifølge fortalerne for de gennemførte begrænsninger i normaliseringsprincippet, har benyttet normaliseringen af fængselsforholdene til at styre andre indsatte gennem vold eller trusler om vold.

De undersøgelser, som har været lagt til grund for gennemførelsen af begrænsningerne i normaliseringsprincippet i fængslerne, peger faktisk på, at normaliseringsprincippet kan have medvirket til at mindske indsattes vold og trusler mod andre indsatte og således ikke til at øge sådan adfærd.

Advokat Tine Nytrup, Århus, har skrevet om emnet i sin afhandling på jurastudiet, som bærer titlen "Stærke fangers brutale adfærd over for svage fanger - brutale fængselsregimers trofaste følgesvend". Afhandlingen er fra 2001.

Afhandlingen peger på, at de gennemførte ændringer af de indsattes afsoningsforhold formentlig virker mod hensigten, og at dele af den gennemførte lovgivning i øvrigt kan være i strid med blandt andet Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8.

Afhandlingen behandler en undersøgelse fra "Differentieringsudvalget", der i 2000 til Direktoratet for Kriminalforsorgen afleverede en redegørelse. Her henvises der blandt andet til, at der er sket et fald i andelen af indsatte, der føler sig udsat for trusler og vold fra deres medindsatte, i tiden fra begyndelsen af 70'erne og frem til slutningen af 90'erne, hvor man i stigende grad normaliserede de indsattes hverdag og på forskellige måder styrkede de indsattes retssikkerhed.

Endelig henvises der i afhandlingen (side 24) til en undersøgelse også foretaget af differentieringsudvalget, der viser, at indsatte, der har været udsat for "trusler og/eller mobning fra personalets side" generelt trives "markant dårligere end andre indsatte".
 

Afhandlingen kan læses her