Dansk Fængselsforbund raser over Kriminalforsorgsforeningens
kritik af forholdene i de lukkede fængsler i Danmark

 

Af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen Krim

31. maj 2008


Dansk Fængselsforbund går i en artikel af Søren Gregersen under overskriften "Frontalangreb på landets fængselsfunktionærer" i det seneste nummer af fagbladet "Fængselsfunktionæren" (nr. 5) udgivet i maj 2008, side 8, til angreb på formanden for Kriminalforsorgsforeningen, John Hatting. Dette sker efter at denne i forlængelse af Kammeradvokatens undersøgelse af forholdene i Anstalten ved Herstedvester i marts 2008 ifølge artiklen offentligt kritiserede "forholdene i alle lukkede fængsler i Danmark".

Det fremgår blandt andet af artiklen, at Fængselsfunktionæren har "kontaktet John Hatting for at få ham til at uddybe denne holdning". I følge bladet henviser John Hatting til "historier i pressen" og til "mobbeundersøgelsen, som blev gennemført blandt de prøveansatte i efteråret".

Fængselsfunktionæren citerer derpå John Hatting for at udtale følgende:
  ”Mobbeundersøgelsen vidner om en primitiv og syg kultur i de fleste lukkede fængsler. Heldigvis er det et fåtal af personer, der er det, som pressen kalder ’stærkt negativt styrende betjente’, men vi kender også til historier fra Vestre, Nyborg og senest Østjylland, hvor der som bekendt ’stod en dør åben’, og ansatte tævede en indsat. Han lå stærkt forslået i flere dage, hvor imens flere hold af nu afskedigede voldsmands kolleger angiveligt vender det blinde øje til - for der går jo mere end to døgn førend den indsatte får den nødvendige lægehjælp. Hertil kommer beretninger fra en række arresthuse. Når jeg som fagforeningsformand interesserer mig for forholdene, er det af den simple årsag, at vi kun kan løse Kriminalforsorgens opgaver med at fuldbyrde straf og resocialisere de indsatte, hvis den negative kultur bliver bragt til ophør".
 
Fængselsfunktionæren henviser til støtte for, at John Hatting er forkert afmarcheret, til at kriminalforsorgens direktør William Rentzmann ved mobbeundersøgelsens offentliggørelse i december 2007 "konkluderede", at der kun var et problem med mobning blandt en "lille del" af de ansatte i kriminalforsorgen, og at problemet var "faldende i forhold til tidligere". I artiklen konkluderes det derpå, at direktøren "altså" ikke anså mobbeundersøgelsen "som dokumentation for en kritisk udvikling i Kriminalforsorgen. Nærmest tværtimod".

Det fremgår også af artiklen, at Direktoratet for Kriminalforsorgen efter John Hattings udtalelse i pressen har bedt denne om at "konkretisere og dokumentere" sine udsagn. John Hatting siger hertil:
  "Jeg svarede allerede direktoratet den 26. marts. Her er et uddrag: ’Hvorvidt de oplysninger jeg ligger inde med, bidrager til ny viden, stiller jeg mig tvivlende over for. Jeg konkretiserer gerne udsagnene, dog er langt de fleste eksempler allerede behandlet i forskellige landsdækkende aviser og elektroniske medier samt i rapporter, der er i direktoratets besiddelse."

Artiklen afsluttes med en konstatering af, at John Hattings "bevisførelse" ikke "imponerer" forbundsformand Kim Østerbye. Forbundsformand Kim Østerbye citeres derpå for om John Hatting at udtale:
  "En formand der offentligt kommer med så stærke udsagn, må formodes at være i besiddelse af stærk
dokumentation. Stærkere end, at det har stået i medierne, hvor den gode historie til tider står foran kravet om sandhed, rigtighed og rimelighed. Det var for eksempel ikke ’ansatte der tævede en indsat’ i Statsfængslet Østjylland, som John Hatting hævder. Det var derimod andre indsatte. Og i forbifarten lykkes det også Hatting – mellem linjerne – at stemple alle fængselsfunktionærer som primitive og syge. Jeg synes ærlig talt, at alle der påstår, at de arbejder for samarbejde i Kriminalforsorgen, har en pligt til at fremme dialog frem for udokumenterede offentlige beskyldninger".