Fængselsansat beskylder Dansk Fængselsforbund for "gangstermetoder" -
Juraprofessor frygter, at Dansk Fængselsforbund har overtaget "ledelsen" i kriminalforsorgen
 

 

Af Claus Bonnez, Formand for Landsforeningen KRIM

8. juni 2008


Fængselsansat beskylder Dansk Fængselsforbund for "gangstermetoder" og fortæller, hvorledes han efter en konflikt blandt medlemmer af personalet i Anstalten ved Herstedvester blev mødt med falske beskyldninger for "sexchikane".

Juraprofessor Claus Haagen Jensen, Aalborg Universitet, udtaler til avis, at "noget kunne tyde på", at Dansk Fængselsforbund "overtager ledelsen" i kriminalforsorgen.

Knud Aage Jensen fortæller i et interview med Jyllands-Posten den 26. april 2008, at han uberettiget blev forflyttet fra sin stilling ved Anstalten ved Herstedvester til it-afdelingen i Direktoratet for Kriminalforsorgen, efter at han i forlængelse af nogle stridigheder mellem grupper af personalet ved anstalten blev beskyldt for sexchikane. Avisen skriver blandt andet:
  ".. Beskyldningerne gik på sexchikane, men Knud Aage Jensen fik aldrig at vide mod hvem, hvor eller hvornår, chikanen skulle være foregået.

»Så vidt inspektøren erindrer, ønskede afdelingslederen beskyldningerne om sexchikane undersøgt til bunds for at blive renset, hvilket afdelingslederen forsøgte at få Dansk Fængselsforbund ved daværende formand for lederne til at støtte ham i, men det lykkedes ikke. Denne udlægning er bekræftet af afdelingslederen, ligesom han utallige gange havde efterlyst det skriftlige materiale, som hans fagforening havde oplyst fandtes. Han modtog imidlertid aldrig dette materiale,« står der i rapporten.

»Gangstermetoder«
I dag står Knud Aage Jensen frem, fordi han ønsker fængselsforbundets »gangstermetoder« stoppet. Han håber samtidig, at nogle »fornuftige mennesker« bliver klar over, hvordan den øverste ledelse i Kriminalforsorgen ligger under for fængselsforbundets ufine metoder.

Knud Aage Jensens sag afslører, hvordan direktoratet aktivt deltog i processen og forholdt ham sagens dokumenter. Til Morgenavisen Jyllands-Posten forklarer tidligere forbundsformand Carsten Pedersen, at han afholdt flere møder med direktionen i Kriminalforsorgen om sagen og lagde pres på direktoratet for at få den undersøgt.

»Jeg havde i hvert fald et møde med både direktør William Rentzmann og vicedirektør Ole Hansen, hvor jeg under hånden afleverede John Rasmussens redegørelse på fem-seks sider.«

John Rasmussen er formand for fængselsforbundets lokalafdeling i Anstalten ved Herstedvester og fremførte i sin redegørelse ifølge Carsten Pedersen nogle »voldsomme beskyldninger«.

I dag siger Carsten Pedersen, at det er en »meget alvorlig sag«, hvis historierne om Knud Aage Jensen viser sig ikke at være sande. Han vil derfor have sagen undersøgt til bunds.

Genoptager ikke sag
Det har imidlertid hverken Kriminalforsorgen eller justitsminister Lene Espersen (K) nogen planer om.

»Jeg har ikke mere at tilføje,« siger hun om Kammeradvokatens rapport, som hidtil alene har ført til, at der er indledt sager mod syv menige betjente.

Claus Haagen Jensen er professor i jura på Aalborg Universitet og ekspert i offentlig ret. Han mener generelt, at der er positivt, hvis der er et tæt samarbejde mellem arbejdsgiveren og de faglige organisationer.

»Men det må ikke udvikle sig derhen, hvor det er de ansattes organisationer, der overtager ledelsen. Noget kunne tyde på, at det sker i Kriminalforsorgen,« siger han.

Hverken William Rentzmann eller John Rasmussen har ønsket at udtale sig i sagen. .."

 
Den fængselsansattes beskyldninger mod Dansk Fængselsforbund citeret ovenfor kom få uger efter, at kammeradvokaten havde offentliggjort en rapport om forholdene i Anstalten ved Herstedvester, hvor fængselsfunktionærer blandt andet blev beskyldt for magtmisbrug og for vold mod indsatte.

Denne rapport har mødt krtik. Journalist Peter Ernstved Rasmussen, Morgenavisen Jyllands-Posten, er således af den opfattelse, at direktør William Rentzmann selv har formuleret kommissoriet til undersøgelsen, og at han i denne forbindelse sørgede for, at Dansk Fængselsforbunds ledelse og direktoratet selv ikke blev gjort til genstand for undersøgelsen. Avisen skriver den 30. april 2008 i on-line udgaven blandt andet således:
 
"..Under hele forløbet fastholdt Kriminalforsorgens direktør William Rentzmann, at han intet kunne stille op. Først da et politisk flertal krævede handling, indvilgede direktøren i at lade Kammeradvokaten undersøge forholdene i anstalten.

Kommissoriet formulerede direktøren selv, og her afskar han såvel fængselsforbundets ledelse som direktoratet selv fra muligheden for at blive inddraget i undersøgelsen.

Rapporten kom i slutningen af marts efter at have været over direktørens bord og førte udelukkende til, at der blev rejst sager mod syv menige betjente. Men centrale episoder og dokumenter om direktoratets og fængselsforbundets rolle i sagen faldt ikke ind under kommissoriet og blev udeladt i rapporten. .."