Ledere organiseret i Dansk Fængselsforbund også under pres fra
fængselsbetjente, der ikke vil passe deres arbejde


 

Det er ikke kun i Anstalten ved Herstedvester, at der blandt fængselsfunktionærerne hersker en negativ kultur.

Lederforeningen under Dansk Fængselsforbund påpegede således i en udtalelse af 2. november 2007 blandt andet på baggrund af en nyligt fremkommet rapport om fængselsbetjente, der modarbejder ledelsen på Anstalten ved Herstedvester, at lederforeningen håber, at der "aktivt" vil blive gjort op med "negative kulturer i hele kriminalforsorgen".

Den 2. november 2007 skriver Jyllands-Posten online blandt andet følgende:
 
  "Fra januar til juni forlod syv fængselsfunktionærer Anstalten ved Herstedvester vest for København på grund af hetz og chikane fra en lille gruppe af stærkt styrende negative fængselsbetjente. I begyndelsen af august fik den ledende socialrådgiver nok og forlod anstalten. I oktober fulgte en af afdelingslederne efter, og mandag fik fængselsinspektør Lene Møller-Nielsen nok.

Som en foreløbig kulmination orienterede afdelingsleder Karsten Kenneth Madsen onsdag sit personale om, at han på grund af Lene Møller-Nielsens afsked ikke længere kunne fortsætte på anstalten. Efterfølgende sendte han en mail ud til alle brugere på anstalten, hvor landets værste kriminelle afsoner deres straf.

»Jeg må konstatere, at tro, vilje og hårdt arbejde ikke er nok,« skrev Karsten Madsen."

 
Ifølge avisen blev Karsten Madsen i 2006 kåret som "Årets Leder i Staten 2006". Det fremgår af artiklen, at Karsten Madsen i anledning af, at han tog sin afsked, havde møde med direktør Wiliam Rentzmann. Karsten Madsen forklarer til avisen, at han på mødet havde bedt direktøren handle. Direktøren skulle ifølge Karsten Madsen have beklaget situationen og derpå tilføjet "Hvad vil du have, at jeg skal gøre? Jeg kan ikke gøre andet".