Fængselsbetjente må
se fjernsyn i arbejdstiden
 

 
Fængselsfunktionæren nr. 4, 2006, side 15:
  "...For fremtiden behøver man ikke at gå glip af folketingsvalg, royale bryllupper og vigtige landskampe, selvom man er på arbejde, for parterne i det centrale samarbejdsudvalg er blevet enige om at bløde lidt op på de eksisterende regler om brug af tv i arbejdstiden.

Det betyder, at det fremover bliver tilladt at se tv på arbejde, hvis der er tale om særlige nationale begivenheder, eller man lokalt har aftalt, at det er i orden at se tv, efter de indsatte er låst inde for natten. Samtidig kan der lokalt indgås aftale om, at det også bliver tilladt at se tv, hvis man ikke har klientkontakt, eksempelvis hvis man er tilkaldt som disponibelt personale.

Samtidig gælder de tidligere regler fra 1986 om, at det er tilladt at se tv, hvis det sker sammen med de indsatte i fællesstuerne, forudsat at man ikke har andet forehavende.

Ændringerne i reglerne er sket på baggrund af et ønske fra både de ansatte og tjenestestederne, som mener, det er vigtigt, at de ansatte har mulighed for at holde sig ajour med, hvad der sker i omverdenen.

Af Line Kold ..."
Se cirkulæret om ansattes adgang til at se fjernsyn i arbejdstiden.