Høringssvar: Dansk Fængselsforbund vil ikke have almindelige mennesker
 i fængslerne, da de - og deres pårørende - klager over forholdene

 

Af advokat Claus Bonnez, Formand for Landsforeningen KRIM

14. november 2009"Dansk Fængselsforbund" (fængselsbetjentenes fagforening) vil ikke have almindelige mennesker i fængslerne. Forbundet afgav et høringssvar af 29. oktober 2009 til Justitsministeriet om den såkaldte "Lømmelpakke", der efter manges opfattelse indeholdt lovforslag, der kunne føre til, at et større antal demonstranter ved klimatopmødet i København i december 2009 kunne sættes i fængsel. Fængselsforbundet henviste blandt andet til kriminalforsorgens erfaringer i forbindelse med rydningen af ungdomshuset i 2007, "hvor kriminalforsorgen oplevede at skulle behandle et betydeligt antal klagesager sammen med et massivt antal henvendelser fra pårørende ligesom denne gruppe udgjorde såvel en væsentlig ressourcemæssig som politisk belastning for kriminalforsorgen".

Længere nede i brevet anføres følgende: ".. Fængselsforbundets medlemmer sørger for at holde samfundets forbrydere bag lås og slå. Vi er meget gerne fri for at medvirke til at spærre naboens børn inde. Det er vi ikke uddannet til. .."

Se høringssvaret her.

KRIM forstår udmærket fængselsbetjentenes skræk for at få krævende børn og unge fra overklassen eller middelklassen ind i fængslerne. Det har været kendt længe, at de mennesker, som vi putter i fængsel, er mennesker, der sædvanligvis finder sig i mere, end os andre. De er lydige og vover som regel ikke at klage, når personalet udsætter dem for overgreb i form af for eksempel vold, ulovlig afstraffelse i sikringsceller eller i nøgne isolationsceller.

I høringssvaret henviser Dansk Fængselsforbund til skrækeksemplet fra februar 2007, hvor politiet efter rydningen af Ungdomshuset på Nørrebro i København indfandt sig ved porten til Vestre Fængsel og afleverede et stort antal teenagere fra almindelige hjem, som tilsyneladende var så opflaskede med demokratiske værdier, at de forlangte af fængselspersonalet, at de skulle overholde reglerne i fængslet. Gjorde fængselspersonalet ikke det, fremkom de - og deres mere eller mindre ressourcestærke pårørende - med massevis af klager.

Det blev pludselig en meget belastende opgave at være fængselsfunktionær på Vestre Fængsel i de dage, hvor disse uregerlige og krævende teenagere spankulerede rundt i deres celler og stillede krav til personalet for eksempel om, at deres lærebøger mv. fra skolen blev skaffet til veje, så de kunne passe deres uddannelse under opholdet. Læs KRIMs leder fra marts 2007 om invasionen af Vestre Fængsel.

Det har i mange år været et velkendt, at det er en ganske særlig belastning for kriminalforsorgen, når der går mode i at sætte flere i fængsel. Det er de dårligst fungerende, der først kommer i fængsel. Dernæst tager man dem, der fungerer lidt bedre. Til sidst bliver politikerne nødt til at sætte dele af "normalbefolkningen" i fængsel - de svageste er der jo allerede.

Fængselsbetjentene har altid klaget, når fængslerne ikke forbeholdes den forarmede del af befolkningen, der ikke stiller krav. For eksempel skriver fængselsfunktionær Nille Svane ved det åbne fængsel Kærshovedgård under Statsfængslet Midtjylland i fagbladet "Fængselsfunktionæren" nr. 12/1.2006-2007, side 22, 1. spalte, blandt andet:

  For hovedparten af Kærshovedgårds indsatte gælder det at de generelt ikke føler sig kriminelle, derudover har de korte domme – en cocktail der betyder at de har svært ved at indordne sig under de generelle regler og ikke føler trang til at tilpasse sig samlivet med de øvrige indsatte.

KRIM forstår også udmærket Dansk Fængselsforbunds skræk for, at dette klientel kan være en "væsentlig ressourcemæssig" belastning for kriminalforsorgen, som anført i forbundets høringssvar. De unge, der blev fængslet efter rydningen af Ungdomshuset i 2007 stillede som nævnt ovenfor store krav til fængselspersonalet. Nogle forlangte for eksempel at få lov til at komme på toilettet, når de skulle af med deres afføring - også om natten. De accepterede ikke de uskrevne regler i danske arresthuse om, at man ikke forstyrrer fængselsbetjentene med den slags trivialiteter, når fængselsbetjentene skal have ro til at se fjernsyn eller spille kort. De trænede tugthuskandidater ved udmærket, at hvis man skal skide, så må man gøre det i en plasticpose, som man derpå kan placere i skraldespanden på cellen, indtil døren bliver åbnet næste morgen. Derefter kan man snige sig ud på toilettet og bortskaffe den. Nogle vælger at kyle sådanne plasticposer ud af vinduet.   

Endelig forstår KRIM også, at det samme klientel kan være en væsentlig "politisk belastning for kriminalforsorgen" som anført i fængselsforbundets høringssvar. Da de ovenfor omtalte middelklassebørn fra Ungdomshuset gæstede Vestre Fængsel i 2007, fremkom der efterfølgende klager over, at fængselsbetjentene var seksuelt grænseoverskridende over for en af de unge mennesker. Se artiklen "Fængselsbetjent beskyldes for uterlig optræden mod 15-årig i Vestre Fængsel". Den slags plejer de sædvanlige tugthuskandidater ikke at brokke sig over. De bukker sig pænt forover og spreder ballerne - hver gang kommandoen lyder.