Fængselsbetjent til kollega: "Jeg knepper dig i røven, hvis ..."
 

Fængselsinspektør Jørgen Bang fortæller til Jyllands-Posten online den 19. november 2007 om skræmte fængselsbetjente i Statsfængslet Østjylland ved Horsens, som siger deres stillinger i kriminalforsorgen op, fordi de er bange for trusler og mobning fra en gruppe fængselsbetjente i det nye fængsel, som tyranniserer både deres kolleger og de indsatte. Han fortæller således om en kvindelig fængselsfunktionær, som til en anden kvindelig fængselsfunktionær skulle have udtalt:

"Jeg knepper dig i røven, hvis ikke du holder op med at tale så meget med ledelsen".

Inden udflytningen fra det gamle statsfængsel i Horsens til Statsfængslet Østjylland fandt ledelsen det påkrævet at få udarbejdet en analyse af personalerelationerne i fængslet. I 2004 fik ledelsen således udarbejdet en rapport, som er lavet af to organisationspsykologer fra Crecea BST i Horsens. De skriver om fængselsfunktionærerne:
»Modpolerne omtales som en gruppering af funktionærer, der går ind for en udvikling af det socialpædagogisk betonede arbejde og en mindre, men stærk gruppering af såkaldt stærkt negativt styrende ansatte, der lægger vægt på de gamle dyder: orden og sikkerhed. Normen, mener man, er sådan: De indsatte skal straffes dobbelt: først i det juridiske system, siden i nogle fængselsfunktionærers junglelov.«
 

Uddannelsesovervagtmester Flemming La Cour fra Statsfængslet Østjylland fortæller i samme udgave af Jyllands-Posten om fængselsbetjentes brutalitet over for de indsatte i fængslet. På et tidspunkt kom han som afløser over på en anden afdeling. Han fortæller:
"De indsatte stod bag låste døre, og da vi åbnede til fællesarealerne, turde de ikke nærme sig. Der gik noget tid, før de fandt ud af, at vi ikke var farlige. De var ikke vant til, at de kunne tale med personalet. Selv om vi åbnede dørene til personalekontoret, stod de udenfor og bankede på ruden. Vi råbte til dem: kom dog ind."

Personale- og sikkerhedschef Kaj Rasmussen, Statsfængslet Østjylland, citeres i avisen for at fortælle, at der i fængslet eksisterer en "junglelov", som "håndhæves som en usynlig naturkraft". Han fortæller videre:
"Vi kender selvfølgelig de frembrusende negative betjente. Men der findes også en slags bagmænd, som spreder normerne diskret".

Kaj Rasmussen fortæller videre, at kollegerne er bange for de stærke betjente, og at de ikke vil "stikke" en kollega. Avisen skriver videre, at i "de lukkede regimer vender alle sig mod en, der sladrer. Uanset om de er enige med ham eller ej. Sådan lyder kodekset. Kaj Rasmussen udtaler videre til avisen:
  "Det er en misforstået korpsånd, og den er et pokkers problem. Fængselsbetjente fortæller mig, at de er forargede over de negative betjente. Men ingen tør skrive en indberetning, selv om jeg beder dem om det. Derfor har jeg svært ved at gøre noget som helst."Socialrådgivere: Fængselsbetjente mobber, håner og "forsømmer deres opgaver"

Tyranniske fængselsbetjentes metoder får ifølge avisen socialrådgiverne til at flygte fra fængslet. Igennem længere tid har socialrådgiverne løbende orienteret fængselsledelsen om tilstandene i fængslet. De har ifølge avisen fortalt, at de "bliver mobbet og hånet" af fængselsbetjente, og at betjentene "forsømmer deres opgaver".

Af et brev af 20. september 2007 fra socialrådgiverne til ledelsen fremgår blandt andet:

  "Det er vores oplevelse, at fængselsfunktionærer generelt har minimal personlig kontakt med de indsatte. Der er fængselsfunktionærer, som åbenlyst gør grin med socialrådgiverens initiativer f.eks. i forbindelse med forslag til behandlingsmuligheder eller iværksættelse af optimale løsladelsessituationer. Det er demotiverende for os og grænser til decideret mobning og hetz. Det er vores oplevelse, at der er afdelinger i fængslet, hvor ansatte får lov til at opføre sig præcist, som det passer dem, uden at det får konsekvenser af nogen art. Derudover oplever vi, at etik og moral i den grad bliver tilsidesat på enkelte afdelinger, hvilket er opslidende at være vidende om."

Den 25. oktober har socialrådgiverne afsendt endnu et brev. Heraf fremgår blandt andet:
  "Vi er frustrerede over, at arbejdsmiljøet er så dårligt, at folk ikke kan holde ud at være der. Vi er meget nervøse for, at dette vil betyde yderligere opsigelser eller sygemeldinger."

Socialrådgiver og tillidsrepræsentant Anette Mortensen citeres i avisen for at sige, at "det kun er en lille gruppe betjente, som skaber problemerne", og at miljøet i fængslet har "alvorlige konsekvenser for de indsatte". Der er ifølge hende ofte ikke tid til at planlægge de indsattes afsoning og undersøge deres sociale forhold. "Det betyder, at indsatte nogle gange ikke får den prøveløsladelse, som de ellers burde få", siger Anette Mortensen videre til avisen.

Faglig konsulent i Dansk Socialrådgiverforening Lars Gadegaard udtaler ifølge avisen:
  "Vi er bekymrede over situationen og de mange opsigelser. Jeg hører om eksempler på totalt uacceptabel adfærd. Derfor har jeg fundet det nødvendigt at bede om et møde med fængselsinspektør Jørgen Bang."

Ifølge avisen har uddannelsesovervagtmester Flemming La Cour ofte samtaler med de personer, som forlader Statsfængslet Østjylland. Han udtaler til avisen om dette:
"Det nytter ikke, at de nye fængselsbetjene bliver skræmt væk af egne kolleger. Vores kamp for arbejdskraft er i forvejen hård og ulige på grund af den lave løn"

Connie Thonsgaard, der er lokalformand for Dansk Fængselsforbund i Statsfængslet Østjylland, benægter ifølge avisen, at betjentene er årsagen til forholdene i fængslet. Ifølge hende skyldes de "et ringe psykisk arbejdsmiljø", uden at hun dog præciserer nærmere, hvad hun mener med dette.

Ifølge en anden artikel også i Jyllands-Posten online den 19. november 2007 har John Hatting, der er formand for det civile personale i fængslerne udtalt, at "socialrådgivere, pædagoger og lærere arbejder på tålt ophold i landets lukkede fængsler".

Han udtaler ifølge avisen:

"Vi er der på fængselsbetjentenes nåde. De kan obstruere vores arbejde, hvis det passer dem, og det har vi desværre set for mange eksempler på."

Det fremgår videre af avisen, at John Hatting søndag blev ringet op af fem foreningsmedlemmer, som er bekymrede over, at negative, stærke betjente forhindrer dem i at udføre deres arbejde.

Avisen citerer videre John Hatting for at sige, at der på baggrund om oplysningerne i Jyllands-Posten om "forråede fængselsbetjente og magtmisbrug er behov for en gennemgribende undersøgelse af forholdene i de lukkede fængsler". Han undrer sig ifølge avisen over, at justitsminister Lene Espersen ikke har markeret sig i sagen om "negativt stærkt styrende fængselsbetjente". Han siger:
"Dette er den største krise i Kriminalforsorgen i mange år, og folk i systemet undrer sig over, at ministeren er så usynlig."
 

Fængselsleder mener af direktoratet presses af Dansk Fængselsforbund

I en tredje artikel af 19. november 2007 citerer Jyllands-Posten online Personale- og sikkerhedschef Kaj Rasmussen på Statsfængslet Østjylland for at mene, at Direktoratet for kriminalforsorgen lader sig styre af Dansk Fængselsforbund. Han fortæller således, at han på et tidspunkt, efter at han havde påtænkt at forflytte to problematiske fængselsfunktionærer til en anden afdeling, var blevet ringet op af vicedirektør Ole Hansen fra direktoratet, og at denne "frarådede, at man flyttede de to betjente". Forflyttelsen blev ifølge avisen derpå opgivet. Avisen citerer derpå Kaj Rasmussen således:  

"Det er fuldstændig vanvittigt, at direktoratet blander sig i denne sag. Jeg var meget vred og er det stadigvæk."

Ifølge avisen er det Kaj Rasmussens fornemmelse, at Ole Hansen i direktoratet er "blevet presset til at foretage opkaldet af Dansk Fængselsforbund".


Fængselsbetjente lod rockere tæve en pædofil indsat

Af Jyllands-Posten 19. november 2007 fremgår det også, at en fængselsfunktionær i Statsfængslet Østjylland af ledelsen er blevet politianmeldt for at lade nogle "rockere" overfalde en "pædofil" indsat i fængslet. Det hedder videre, at de tre betjente, der var på vagt på afdeling E, hvor overfaldet fandt sted, ikke reagerede til trods for, at den pågældende var kommet alvorligt til skade. Først da en sygeplejerske så ham tre døgn senere, kom han på hospitalet. Fængselsbetjentene skulle ifølge artiklen ikke have indrapporteret episoden. De omhandlede betjente arbejder ifølge avisen fortsat i fængslet.