En psykopat med job som fængselsbetjent
har nemt ved at putte sig i kriminalforsorgen

 


Af advokat Claus Bonnez

13. februar 2010I Politiken online fortæller Ida Ebbensgaard den 3. september 2006 om en nyudkommen bog af Sanne Udsen. Bogen har titlen: ’Psykopater i jakkesæt’. Af artiklen fremgår blandt andet følgende:

"...Virksomheder i organisatorisk kaos som fusioner, opkøb, fyringer eller nedlæggelser er noget nær det perfekte miljø for en psykopat, mens et gammeldags bureaukrati med nedskrevne sagsgange og bilag i tre kopier ikke er noget for dem.

Sanne Udsen citerer amerikaneren Paul Babiak for, at psykopater særligt tiltrækkes af steder med magt, penge, prestige og stor selvstændighed.

Det kan være politik, advokatområdet, politi, religiøse organisationer, medier og terapeutbranchen.

Samtidig er nogle af psykopatens egenskaber ofte efterspurgte: De udstråler beslutsomhed, gennemslagskraft, selvtillid og viljen til at sætte sine beslutninger igennem.

Til gengæld mangler de empati, samvittighed, ansvarlighed og evnen til at lytte. ..."

KRIM finder, at Sanne Udsens bog kunne give anledning til overvejelser om, hvorvidt stillinger som fængselsbetjent i større eller mindre grad kan tiltrække psykopater.

Det er KRIMs opfattelse, at de mange sammenstød mellem fængselsbetjente på den ene side og alle andre faggrupper samt de indsatte på den anden side, som der gennem mange år har været berettet om i medierne, rapporter mv., eventuelt kan være et udtryk for, at mennesker med en psykopatisk personlighed får lov til at putte sig blandt mere normale kolleger i kriminalforsorgen. Jobbet som fængselsbetjent er formentlig et af de bedst egnede jobs for en psykopat: Tilliden til fængselsindsatte er i sagens natur lav - de er stemplet som "kriminelle", og det er derfor nemt at afvise indsattes klager over personalets vold og andre overgreb som løgn.