Meddelelser fra KRIM til indsattes talsmænd i fængsler og arresthuse