Diverse retskilder (alle emner)
 

 

   
 
    Vælg et emne nedenfor:  
Ses retssystemet nedefra, kan det muligvis virke mere brutalt end retfærdigt. KRIM gør så mange retskilder som muligt tilgængelige for offentligheden blandt andet ud fra en tro på, at lige adgang til information om retsreglerne er et vigtigt grundlag for et retssamfund.

Billedet vider Københavns Byret den 5. september 2008
     
  Betænkninger, beretninger mv  
  Love, regler, praksis generelt samt regler om fri proces mv.  
  Retsinformation (nem adgang til alle love med populærtitler)  
  Lovforslag i høring (Justitsministeriet og andre ministerier)