Landsforeningen KRIM
 

 

KRIM tror på, at kriminalitet (i hvert tilfælde den type kriminalitet, som politiet tager sig af) begås af mennesker med ringere adgang til uddannelse, arbejde og andre goder end deres medmennesker. 

De politikere, som hver gang, der har været talt om et drab eller et knivoverfald i medierne, blot spiser vælgerne af med mere straf og mere politi, medvirker efter KRIMs opfattelse til at aflede vælgernes opmærksomhed fra de årsager, der driver mennesker til at begå kriminalitet.

KRIM tror, at vores samfund kan blive mere trygt og mindre råt, hvis vi i stedet for at putte de dårligst stillede i fængsel, giver disse mere indflydelse, bedre adgang til uddannelse og mere rimelige livsvilkår i øvrigt.

KRIM tror, at samfundet bliver mindre handlingslammet, hvis vi flytter fokus over på årsagerne til kriminalitet. Mennesker, der ikke er handlingslammede, kigger fremad i stedet for (blot) at afreagere overfor de enkelte lovovertrædere.
 

 
 
    Vælg emne nedenfor:  
Man kan påvirke kriminaliteten ved at huske at låse bilen. Man kan formentlig påvirke den mere ved at indvælge politikere i Folketinget, som tager kriminalitet alvorligt og ikke lader sig styre af de journalister og andre, der slår plat på de primitive følelser, som kriminalitet kan vække hos os alle.
     
  Det mener KRIM  
  KRIMs baggrund og historie  
  Medlem af KRIM  
  Krim ønsker litteratur, til vores bibliotek  
  Et besøg i KRIMs lokaler i Århus  
  Send en e-mail til KRIM