Menneskerettigheder
 

 

Den europæiske menneskerettighedsdomstol har gennem de senere år skærpet sin praksis, således at handlinger, der tidligere var acceptable, nu kan anses for at være krænkelser af Den europæiske Menneskerettighedskonvention. Udviklingen har ført til, at der i Danmark er et større behov for, at borgerne og for eksempel Krims Retshjælp har kendskab til de rettigheder, som borgerne har i henhold til internationale konventioner mv. KRIM tilstræber derfor at samle mange oplysninger især om den europæiske menneskerettighedskonvention og menneskerettighedsdomstolens fortolkninger af denne. Disse oplysninger samles enten på denne side eller under "straffuldbyrdelse", hvor vi koncentrerer de regler, der særligt vedrører frihedsberøvelse i fængsler og arresthuse.   
 
    Vælg et emne nedenfor:  
Den europæiske menneskerettigheds-domstol ligger i Strassbourg i disse bygninger, der blev indviet i december 1994. Menneskerettighedsdomstolen har eksisteret - i andre bygninger - siden 1959.
     
  Europæiske menneskerettighedskonvention med alle protokoller  
  Afgørelser fra Den europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD)  
  Oversigter over domme og afgørelser fra menneskerettighedsdomstolen  
  Alle europarådets traktater  
  De europæiske fængselsregler  
  Verdenserklæringen om menneskerettighederne  
  FN's børnekonvention  
  Torturanklager skal undersøges af myndighederne  
     
  Mere om menneskerettigheder