Politiet beskyldes for at overtale anholdte til at holde sig
 fra advokater, som politiet ikke kan lide


 

 
Advokat Michael Juul Eriksen har ifølge TV2.dk, Nyhederne, den 31. oktober 2007 klaget over, at en kriminalassistent fra Horsens til en fængslet person havde fortalt ufordelagtige rygter om advokaten i forbindelse med, at den fængslede havde overvejet at vælge Michael Juul Eriksen som forsvarer.

Det er åbenbart ikke ualmindeligt, at politiet forsøger at lokke anholdte væk fra bestemte advokater. En række kendte forsvarsadvokater beskylder ifølge en artikel bragt i Dagbladet Information den 24. juli 2007 politiet for at sprede falske rygter og fraråde sigtede at vælge advokater som Peter Hjørne, Thorkild Høyer og Bjørn Elmquist. "Hver gang, du nævner Peter Hjørnes navn, får du en sigtelse mere", skulle politiet ifølge artiklen have sagt til en klient.

Ifølge artiklen har advokat Torben Bagge været ude for det samme. Han fortæller i artiklen, at han også ofte hører, at politiet omtaler ham negativt. Torben Bagge taler om, at dette har "den modsatte effekt"'. "Når klienterne hører, at politiet ikke kan lide mig, så siger de: "Fint, så har jeg fået mig en god forsvarer"." Derfor klager Torben Bagge ifølge artiklen ikke over politiets "julenumre". Advokat Claus Bonnez, som fører mange sager om klager over politiet og fængselsmyndighederne samt straffesager, udtaler til KRIM-Nyt, at han også hører fra klienter, at politiet og fængselspersonale giver udtryk for, at han er en dårlig advokat. Han kan fuldt ud tilslutte sig Torben Bagges synspunkt om, at myndighedernes dårlige omtale ikke skader hans forretning. Heller ikke han har klaget.

At nogle politifolk har svært ved at leve med advokaternes indblanding i straffesager kom også frem, da en politiadvokat i København i 2006 fremkom med grove beskyldninger mod forsvarsadvokater i almindelighed. Af Nordjyske 28. august 2006 fremgik blandt andet følgende:

 
 

"I ugemagasinet Fokus sagde politiadvokat Michael Jørgensen, at der mangler selvjustits blandt advokaterne. At de optræder logeagtigt og dækker over hinanden, og at tilliden til advokaterne generelt er for nedadgående.

De hårde ord fik Advokatrådet og Landsforeningen af Beskikkede Advokater til tasterne. De bad rigsadvokat Henning Fode og politidirektør Hanne Bech Hansen om at tage klar afstand fra politiadvokatens synspunkter, og Henning Fode har opfyldt ønsket.

I et brev skriver rigsadvokaten, at citaterne også er faldet ham for brystet. Nogle af politiadvokatens udsagn er "udtryk for en generalisering i forhold til advokatstanden, som der på ingen måde er belæg for.".."