43-årig mand kunne bevise, at det ikke passede, at han havde
misbrugt en 12-årig pige i sommeren 2001 og blev frifundet

 

Af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM

29. april 2008
   
En 43-årig mand fra Randers blev i dag ved Retten i Randers frifundet for seksuelle overgreb, som skulle være begået mod en 11-årig pige i sommeren 2001 efter en svømmetur i mandens svømmebassin i en mindre by uden for Randers. I maj 2007, hvor pigen var blevet 17 år, gik hun først til sin læge og få dage senere til politiet, hvor hun afgav en detaljeret forklaring om, hvordan overgrebet mod hende var fundet sted inde i mandens stue efter svømmeturen.

Pigen henviste overfor politiet til, at hun kort tid efter overgrebet havde betroet sig om dette til en nær veninde, og at hun i øvrigt også nogle år senere havde fortalt om det til sin kæreste.

Veninden blev afhørt af politiet og kunne bekræfte, at hun havde fået historien fortalt af pigen, medens de opholdt sig på pigens værelse på Garnisonsvej i Randers. Dette svækkede troværdigheden af pigens forklaring betydeligt, idet folkeregisteroplysninger viser, at pigen for længst var flyttet fra Garnisonsvej på det tidspunkt, hvor manden flyttede ind i huset med svømmebassinet. Det gik ikke bedre for politiet, da pigens kæreste blev afhørt og forklarede, at han ikke på noget tidspunkt havde fået fortalt af pigen, at hun havde været seksuelt misbrugt, hvilket hun ellers havde hævdet overfor politiet. Til trods for de manglende beviser mod manden, blev denne i juni 2007 sigtet og anholdt. I retten var jeg forsvarer for manden, og jeg afhørte naturligvis både veninden og kæresten. Veninden fastholdt, at pigen boede på Garnisonsvej, da hun fortalte hende om overgrebet. Forsvareren kunne dermed bevise, at pigens historie ikke hang sammen, idet manden endnu ikke havde anskaffet det hus, hvor pigen påstod, at hun var blevet misbrugt af ham. Kæresten bestred også i retten, at han ikke havde hørt om historien tidligere. Endelig fremlagde advokaten lægeoplysninger, som viste, at manden i sommeren 2001 gik med armen i gips. Dette passede dårligt med pigens forklaring om, at han først skulle have været ude at svømme sammen med hende og derefter misbrugt hende blandt andet ved at massere hende med begge hænder i hendes kønsdel.

Anklageren gjorde i sin procedure gældende, at det var "ganske uden betydning for sagen", at manden endnu ikke var flyttet ind i huset med svømmebassinet på det tidspunkt, hvor pigen påstod, at hun skulle være blevet misbrugt i dette hus. Anklageren påpegede også, at det var uden betydning for sagen, at manden havde haft armen i gips i sommeren 2001, hvor han skulle have været ude at svømme sammen med pigen for derefter at misbruge hende. Anklageren mente, at pigens forklaring var "troværdig", og at retten blot skulle lægge denne til grund for domfældelsen. 

Det er KRIMs opfattelse, at manden ville være blevet uskyldig dømt, hvis ikke han have haft held med at bevise, at han var uskyldig. Havde pigen været mere snedig og blot sagt, at hun aldrig havde fortalt om overgrebene til nogen, ville det ikke have været muligt for tiltalte at tilbagevise hendes forklaring.

Landsforeningen KRIM overvejer i fremtiden at rejse flere sager mod anklagere og politifolk, der misbruger retssystemet til at rejse straffesager i tilfælde, hvor beviserne er åbenlyst uholdbare.

Sagen blev ved retten behandlet under journalnummer SS 22-2149/2007.