Danmarkshistoriens største masseanholdelse vil påføre
domstolene en meget stor arbejdsbyrde flere år frem i tiden

 

Af advokat Hanne Ziebe, Sekretariatsleder i Landsforeningen KRIM

20. december 2009

Krim forudser kaos ved flere domstole, når de mange mennesker, der har været tilbageholdt ved klimatopmødet, skal have prøvet deres sager ved retten.

Politiet har oplyst, at der rejses meget få sigtelser mod de tilbageholdte, og at der i det fleste tilfælde er tale om såkaldte "præventive anholdelser". Det er ganske usædvanligt i europæiske lande, at personer tilbageholdes, uden at de er sigtet for et strafbart forhold. Politiet skal, når der er tale om en præventiv anholdelse (også kaldet administrativ frihedsberøvelse), bevise, at den enkelte har udgjort en sådan alvorlig fare, som politiloven foreskriver, for at det offentlige fritages for den erstatningspligt. I modsat fald skal det offentlige betale erstatning til de pågældende. 

I august 2007 anholdt politiet i Kolding langt under 100 personer. Disse sager verserer fortsat i byretten i Århus. Andre af sagerne sluttede ved Retten i Kolding i sidste uge. Indbringes blot nogle af sagerne for landsretten, vil det tage yderligere lang tid, inden sagerne kan endeligt afsluttes. Det er således ikke vanskeligt at forudse, at 700 nye anholdelser vil bebyrde domstolene meget langt frem i tiden.

Krim opfordrer de personer, der har været tilbageholdt i forbindelse med dagens demonstration, til at opsøge læge, hvis de har mærker eller skader, for at få lavet en lægeerklæring til brug for en sag mod politiet. Ligeledes opfordrer Krim til, at de berørte sikrer dokumentation for eventuelle andre skader på tøj eller ting, således at erstatningskravene kan underbygges. Erstatningskrav skal være anmeldt inden for 4 uger efter indgrebets ophør. Krims Retshjælp opfordrer klagere til at henvende sig hurtigst muligt, således at fristen ikke overskrides.