35-årig tidligere advokat fra Porto Rico, der har anmeldt 4 fængselsbetjente
 i Nyborg Statsfængsel for vold, nægtes nu prøveløsladelse

 


Af advokat Claus Bonnez, formand for Landsforeningen KRIM

16. januar 2010

En 35-årig tidligere advokat fra Porto Rico skulle i går være løsladt fra Vridsløselille Statsfængsel og udvist, idet han på denne dato havde udstået halvdelen af sin straf på 6 års fængsel for narkokriminalitet. Den 35-årige var blevet lovet, at han ligesom alle andre udlændinge, der skal udvises for bestandigt, ville blive løsladt, når halvdelen af straffen var udstået. Manden blev imidlertid noget skuffet, da han for få dage siden fik oplyst, at han ikke kunne komme hjem og skulle blive i fængslet, idet han skal møde i Retten i Svendborg den 10. marts 2010 som tiltalt i en ny straffesag.  

Den 6. juli 2009 modtog Fyns Politi gennem KRIM en anmeldelse om vold begået af 4 fængselsbetjente mod manden i Nyborg Statsfængsel en måned tidligere. Fire fængselsbetjente havde den 6. juni 2009 bedt den 35-årige forlade sin celle, medens denne rutinemæssigt skulle ransages. Den tidligere advokat henviste over for de fire betjente til, at han ifølge de europæiske fængselsregler havde ret  til at overvære ransagningen. Ifølge den 35-årige gik der kun få sekunder, fra han havde sagt disse ord, til han lå på maven på gulvet i benlås, med armene vredet om på ryggen og i håndjern, hvorpå han skulle være blevet trakteret med slag blandt andet i hovedet og i nyrerne. Den 35-årige mener, at volden skyldtes, at betjentene var blevet trætte af hans mange klager og krav om, at reglerne i fængslet skulle overholdes.

Den 9. juli 2009, som var få dage efter, at fængselsmyndighederne havde fået kendskab til voldsanmeldelsen, indgav fængselsbetjentene i et brev med en dato, der var næsten en måned gammel, en anmeldelse til Fyns Politi om, at det var den 35-årige, der skulle have overfaldet en af de 4 fængselsbetjente, medens de tre øvrige havde stået omkring ham.

Fængselsfunktionærerne har indtil videre ikke givet nogen forklaring på, hvorfor deres voldsanmeldelse først er sendt til politiet en måned efter episoden og kun få dage efter, at fængslet var blevet underrettet om, at der var indgivet anmeldelse mod betjentene for vold. Der er endvidere ikke fremkommet nogen forklaring på, hvorfor det kun er den lille og spinkle 35-årige, der har fået fysiske skader efter episoden, medens ingen fysiske skader er registreret hos fængselsbetjentene.  

Den europæiske menneskerettighedsdomstol dømmer med mellemrum lande for at overtræde menneskerettighederne, fordi de er for ukritiske, når de vælger at tro på såkaldte "boomerang-anmeldelser" fra fængselspersonale, der har indgivet anmeldelse mod indsatte, der har eller vil anmelde fængselspersonalet for vold - menneskerettighedsdomstolens skepsis er særligt udtalt, når det kun er den indsatte, der er kommet til skade.

KRIM har i dag anmeldt Fyns Politi til statsadvokaten for magtmisbrug med henvisning til, at man uden nogen rimelig grund har opgivet voldssagen mod fængselsbetjentene og i stedet har indledt en voldssag mod den indsatte. KRIM gør gældende, at behandlingen af anmeldelsen af fængselsfunktionærerne for vold, strider mod menneskerettighederne. Ifølge menneskerettighedsdomstolens praksis skal myndighederne bevise, at der ikke er begået vold mod frihedsberøvede personer, hvis sådanne har fået fysiske skader under frihedsberøvelsen. Anklagere har pligt til at kende disse regler. Ingen medindsatte har været afhørt i sagen, hvilket den europæiske menneskerettighedsdomstol også kræver i sager, hvor indsatte anmelder fængselspersonale for vold. KRIM lægger også vægt på, at politiet burde undersøge, hvorfor der kun er skader på den 35-årige og ikke på de fire fængselsbetjente. KRIM undrer sig over den lange sagsbehandlingstid og den dermed forsinkede prøveløsladelse. KRIM beder statsadvokaten undersøge, om denne prioritering er bevidst og kan være "en lærestreg", der skal vise den 35-årige og eventuelt også andre indsatte, at man ikke ustraffet anmelder de retshåndhævende myndigheder for vold i Danmark. 

 

.