Krav om dørlukning blev afvist af Vestre landsret, da to politifolk skulle afhøres om
disses rolle den 29. december 2001, hvor politiet skød to biltyve i Tilst ved Århus

 

 


Viborg, onsdag den 17. juni 2009

Af journalist Ellen Stampe


 
 

Det lykkedes ikke for advokaten til to politibetjente, der i Vestre landsret skulle afgive forklaring om deres egen rolle i "Tilst-sagen", at få dørene lukket, da sagen den 17. juni 2009 skulle køre for 2. dag i Vestre Landsret. Det var således i et offentligt retsmøde fyldt med journalister, at de to betjente måtte forklare sig om, hvad de nærmere foretog sig den 29. december 2001 om natten, hvor to biltyve blev skudt, da de mødte de to betjente i Analystparken i Århus-forstaden Tilst.

De tre dommere i Vestre Landsret valgte at følge en henstilling fra Krim-advokat Claus Bonnez om, at dørene forblev åbne, da to polititjenestemænd for første gang skulle give deres forklaring om det skyderi i Tilst, der for mere end syv år siden, endte med, at to unge mænd mistede livet.

”I sager, hvor politiet har skudt en borger, er der krævet en særlig adgang for offentligheden og pressen til at følge med. På den måde kan befolkningen undgå en masse spekulationer, og borgerne behøver ikke undre sig over, hvad det mon er, de ikke må høre eller se,” sagde Claus Bonnez i retten og pegede på, at det faktisk omvendt også er en fordel for politiet, at der er åbenhed.

Betjentenes advokat, Ulrik Næser ,havde ellers bedt om dørlukning af hensyn til, at betjentene kunne blive følelsesmæssigt belastet, og at denne belastning ville kunne medføre en unødig krænkelse. Betjentenes advokat bad retten om at beslutte, at personer eller grupper i forbindelse med rockermiljøet skulle sendes ud af retssalen under betjentenes vidneforklaring, fordi der ellers ville være fare for, at "trusselsbilledet" mod betjentene ville genopstå, sagde han. Politifolk i civil var talstærkt til stede i retssalen og udenfor retssalen, mens det var et flertal af kvindelige pårørende, der sad inde på tilhørestolene i retssagen.

De tre landsretsdommere besluttede, at eventuelle personer med relation til rockergrupper ikke måtte være til stede.

Kort efter blev en 32-årig tilhører med klipklapper på fødderne, blå knickersbukser og en ternet skjorte udpeget i retssalen og bedt om at forlade bygningen. Manden fortalte, at han arbejder fuld tid på Århus Havn, bliver far den 17. november og ikke ejer nogen motorcykel, men politiet oplyste manden om, at han havde en bekendt, der var rocker, og at han derfor måtte gå.

Den første betjent, der blev afhørt, forklarede, at han affyrede begge de dræbende skud, og at han gjorde dette i nødværge. Han affyrede det første skud, fordi en stor grøn Jeep kom kørende hen imod ham. Han skød mod frontruden og førerens plads i Jeepen for at undgå at blive påkørt. Betjenten kunne ikke give nogen forklaring på, hvorfor der ikke lå patronhylstre omkring det sted, hvor han forklarede, at han stod, da han affyrede skuddene. Han blev foreholdt, at patronhylstrene lå langt derfra, og at forklaringen om, at han skød i nødværge, derfor ikke lød sandsynlig. Det gav han ikke nogen forklaring på. Tekniske undersøgelser fra sagen viste, at skuddet mod føreren i den grønne Jeep var gået ind igennem sideruden, og at det havde ramt føreren i siden af hovedet. Dette fik advokat Bonnez til at undre sig over forklaringen om, at skuddet var affyret mod føreren af bilen for at forhindre, at betjenten skulle køres ned af bilen.

Betjenten, der havde skudt føreren i den grønne Jeep erkendte også, at han havde affyret det skud, der dræbte føreren af den sorte Mercedes, som nogle af de unge kørte i. Betjenten forklarede nærmere, at han skød mod "passageren på forsædet ved siden af føreren", fordi han så passageren samle noget op fra bilens gulv, som betjenten opfattede som et oversavet jagtgevær. Betjenten forklarede således, at han skød "mod passageren" for ikke selv at blive skudt, og at han var omhyggelig med "ikke at ramme føreren". Tekniske undersøgelser viste imidlertid, at det var føreren, der var blevet skudt. Der blev ikke fundet skydevåben i bilen. Der blev derimod fundet et koben. Der blev ikke fundet patronhylstre på det sted, hvor betjenten sagde, at han havde stået, da han skød mod bilen. Dette havde han ingen forklaring på, da han i retten blev spurgt nærmere om dette. 

Advokat Bonnez udtalte tilfredshed med, at betjentene skulle afgive forklaring for åbne døre. Han blev senere samme dag godkendt af landsrettens dommere som advokat med foretræde for landsretten.