Politiet har fået flere ressourcer. Politifolkene har fået mindre at bestille og bestiller nu mindre end deres nordiske kolleger


9. december 2006

Der er blevet anmeldt betydeligt mindre kriminalitet gennem de senere år. Medens faldende børnetal har været brugt som argument for besparelser inden for folkeskolen og børnepasning, er den faldende kriminalitet ikke tilsvarende blevet brugt som argument for at gennemføre besparelser inden for politiet. Tværtimod har politiet gennem de seneste år fået betydeligt flere ressourcer herunder mange nye ansatte. 

Under punkt 6.3 i Finansministeriets budgetredegørelse for 2003 hedder det blandt andet: "Historisk set har politistyrken aldrig været større end i dag. Det afspejler, at der gennem de senere års flerårsaftaler har været politisk ønske om en øget politistyrke. Samtidig har kriminaliteten været faldende gennem de seneste 10 år. Det betyder, at hver enkelt betjent behandler 15 pct. færre sager i dag end i 1993.

Målt i forhold til befolkningen i alderen 15-49 år, som tegner sig for langt størstedelen af kriminaliteten, er den danske politistyrke større end i Finland, Norge og Sverige. Og danske betjente behandler i gennemsnit færre sager end kollegerne i de nordiske lande", udtaler budgetredegørelsen videre.

Siden 2003 er politistyrken ifølge Politiets Årsberetning for 2005 blevet forøget yderligere fra 10.352 ansatte til 10.628 ansatte. Antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser er i samme periode faldet fra 484.826 til 432.710 anmeldelser i følge årsberetningen. Der er således tale om et fald i de anmeldte straffelovsovertrædelser på yderligere cirka 10% i perioden fra 2003 til 2005. Misforholdet mellem de ressourcer, som tilføres politiet, og den anmeldte kriminalitet er således betydeligt mere udtalt nu end tilfældet var i 2003, da finansministeriet udtalte sig om politiets ressourceforbrug i ovennævnte budgetredegørelse.   


Politifolkene i de andre nordiske lande har ifølge en redegørelse fra finansministeriet mere at bestille end deres danske kolleger. Her ses en patruljevogn på gaden i Oslo. Foto: "www.hovedstaden.info"