Der rejses mere end 10 gange så mange disciplinærsager mod britiske politifolk end mod danske, når der klages over dem


13. november 2006

Landsforeningen KRIM har sammenlignet de britiske klagestatistikker for årene 2003 og 2004 med de tilsvarende danske tal. Medens der i Danmark er omkring 1% af klagerne mod politifolk, som fører til, at der er "grundlag for kritik", bliver der i Storbritannien rejst disciplinærsag i 16 til 18% af de tilfælde, hvor de britiske myndigheder modtager en klage.

Der er således mere end 10 gange så mange klagere, som får noget ud af at klage i Storbritannien, end tilfældet er i Danmark. Af den britiske "Police Complaints Authority Annual Rapport" fra 2003/04, side 9, fremgår under overskriften "Analysis of complaints" blandt andet følgende: "In the event disciplinary outcomes against individual officers arose in 1.588 complaint allegations. This ammounts to 18 per cent of the total complaint allegations, compared with 16 per cent in 2002/03."

De danske tal gengives i Rigsadvokatens beretning. Af beretningen fra 2004, side 169, tabel 5, fremgår blandt andet: at der er "grundlag for kritik" i 6 ud af 366 klager i 2003 og i 6 ud af 424 klager i 2004.

KRIM mener, at problemet hænger sammen med, at de danske politifolks overordnede (Rigsadvokaten og statsadvokaterne) selv undersøger klagesagerne mod deres kolleger, medens klagesagerne i Storbritannien undersøges af et uvildigt klagenævn (The Independent Police Complaints Commission).

"Skulle nogen mene, at forskellen kan forklares med, at det danske politi er bedre end det britiske, må man gå ud fra, at det argentinske politi er bedre end både det danske og det britiske, idet jeg engang har læst, at 0% dernede får medhold i klagesager mod politiet", udtaler Hanne Ziebe, som er leder af KRIMs sekretariat.

Efterskrift:
KRIMs undersøgelse blev bragt i Avisen Urban fredag den 17. november 2006, hvor formand i Politiforeningen, Peter Ibsen, kommenterede denne. Peter Ibsen indleder i artiklen med at bemærke, at han er "enig i, at der er forskel på det engelske og det danske politiklagesystem". Derpå citeres Peter Ibsen for at udtale: "Men grundlæggende mener jeg, at de sager der bliver rejst i dag bliver behandlet korrekt. Når der bliver rejst færre disciplinærsager skyldes det også, at dansk politi opfører sig pænere og har en højere etik end engelsk politi".


Det kunne være interessant at spørge den danske rigsadvokat, om han tror på, at britiske bobbier opfører sig mere end 10 gange så dårligt som danske politibetjente.