Politiets tilbageholdelse af unge på "Café 1000fryd" i Aalborg skal nu
- til trods for politiets protest - for retten. De unge forlanger erstatning
 

 
27. november 2007

Nordjyllands Politi har ved Retten i Aalborg kæmpet mod, at sagen om tilbageholdelse af et større antal unge mennesker på "Café 1000fryd" i Aalborg den 26. august i år afvises af retten.

Gennem Landsforeningen KRIM har de unge bedt om, at sagen indbringes for retten. Advokat Claus Bonnez har på de unges vegne henvist til, at tilbageholdelse af enhver art kan prøves ved retten efter grundloven. Retten i Aalborg har i dag besluttet, at sagen skal for retten. Politiet har taget forbehold for, at de vil kære afgørelsen. Det er bestemt, at sagen starter i Retten i Aalborg den 17. januar, kl. 11.00. De unge vil blive ført som vidner. De vil blandt andet forklare, at der lå flere mennesker inde i bygningen, der var kommet til skade, og som måtte vente mange timer med at komme i behandling på skadestuen, fordi politiet forhindrede ambulancer i at komme frem.

Siden politiloven trådte i kraft i 2004 har adskillige fået erstatning for såkaldte "præventive anholdelser". Politiet har i medierne flere gange givet udtryk for, at politiet med den nye lov har fået bedre muligheder for at foretage præventive anholdelser. Dette bestrides af advokat Claus Bonnez fra KRIM. Han påpeger, at det udtrykkeligt fremgår af politilovens forarbejder, at politiet ikke skulle have flere beføjelser med den nye lov på dette område. Claus Bonnez er af den opfattelse, at dette kan være årsagen til, at flere nu får erstatning for uberettigede frihedsberøvelser end tidligere. 

Udover retssagen mod politiet verserer der ved statsadvokaten en klagesag mod politifolkene.