Resume over disciplinærsager mod politifolk
afgjort ved Rigspolitichefen
 

 

Nedenfor finder du en oversigt fordelt på emner over disciplinærsager mod polititjenestemænd fra 1999 og fremefter. Afgørelserne under hver gruppe ligger således, at de nyeste er først. Numrene ud for hver afgørelse svarer til de numre, som anvendes af rigspolitichefen i dennes årlige resumeer over afgørelser mod politifolk. Af samme grund er sagerne ikke indsat i nummerorden. Afgørelserne kan også ses på rigspolitiets hjemmeside.

Rigspolitichefen behandler disciplinærsager mod politifolk, medens statsadvokaterne og rigsadvokaten behandler straffesager samt borgernes klager over politifolk. Disciplinærsager kan gennemføres selvstændigt eller i tilknytning til en eventuel straffesag mod politifolkene.
 
 
    Vælg et emne nedenfor:  
Indgangspartiet til den bygning i Jens Kofoedsgade i København, hvor statsadvokaterne for blandt andet København, Bornholm og Sjælland har til huse. .
     
  Forbrydelser mod liv og legeme samt mod kønssædeligheden  
  Forbrydelser i offentlig tjeneste/hverv  
  Registermisbrug  
  Formueforbrydelser  
  Utilstrækkeligt detentionstilsyn  
  Falsk forklaring  
  Spirituskørsel  
  Langsommelig/ukorrekt sagsbehandling  
  Forbrydelser vedrørende bevismidler  
  Udeblivelse fra tjenesten  
  Ulovlig udeblivelse fra retsmøde  
  Spirituspåvirkethed i tjenesten  
  Andre tjenstlige forhold  
  Strafbare forhold uden for tjenesten