Erstatningskrav mod politiet

 
Anholdelse, ransagning, telefonaflytning, visitationer mv.

Hvis du har været anholdt, eller hvis for eksempel dit hjem eller din bil har været ransaget, uden at du efterfølgende bliver straffet for det forhold, som anholdelsen eller ransagningen vedrører, kan du normalt få erstatning. Har du været udsat for visitation eller telefonaflytninger udløser dette også i nogle tilfælde erstatning.

Har du været anholdt alene med henblik på at blive afhørt, kan du få erstatning, også selv om du senere måtte blive fundet skyldig i det, som du har været afhørt for. Dette skyldes, at anholdelsen er ulovlig.

Detentionsanbringelse
Hvis du har været anbragt i detentionen (fuldebrummen), uden at politiet kan bevise, at du var så fuld, at politiet ikke havde mulighed for for eksempel at køre dig hjem i stedet for at frihedsberøve dig, kan du normalt få erstatning.

Ulovlig politivirksomhed
Du kan også få erstatning, hvis politiet har begået ulovligheder over for dig. Dette gælder også selv om du måtte blive dømt for noget strafbart. Hvis politiet for eksempel anholder dig blot for at afhøre dig for en forbrydelse, selv om du ikke vil udtale dig til politiet, vil du ofte kunne få erstatning. Dette gælder også selv om du senere dømmes for forbrydelsen. Reglen skyldes, at en anholdelse kan lægge urimeligt pres på dig for at få dig til at udtale dig. Dette er ikke lovligt.
 

Tilskadekomst i politiets varetægt
I den såkaldte "Benjamin-sag", hvor en ung mand fik en alvorlig hjerneskade under en anholdelse nytårsaften 1991 på Rådhuspladsen i København, blev politiet pålagt at betale erstatning - læs dommen.

Beslaglæggelse
Har du fået genstande, som ikke er ulovlige at besidde, beslaglagt, kan du i nogle tilfælde få erstatning. Dette gælder for eksempel normalt, hvis din bil har været beslaglagt. Beslaglæggelser kan forlanges indbragt for retten.

Ønsker du hjælp fra KRIM kan du ringe eller udfylde en klageformular.

 

 


Politiet har ikke lov til at anholde en borger, blot fordi politiet ønsker at afhøre denne. Dette skyldes, at det altid er frivilligt at lade sig afhøre.