13 demonstranter frifundet for overtrædelse af politivedtægten i
august 2007 i Kolding - de kræver nu erstatning for brutal anholdelse

 

Af advokat Claus Bonnez, Formand for Landsforeningen KRIM

9. december 2009

13 demonstranter er ved Retten i Kolding netop blevet frifundet for den 18. august 2007 foran politistationen i Kolding at skulle have overtrådt politivedtægten.

De unge var mødt op til en moddemonstration i Kolding bymidte i anledning af, at nazist-partiet samme dag afholdt en demonstration også i det centrale Kolding.

Omkring kl. 15.00 den omhandlede dag blev 13 unge, da de befandt sig forskellige steder i området omkring politigården i Kolding, anholdt og sigtet for at skulle have kastet med flasker mod personer, der befandt sig umiddelbart foran politigården i Kolding, hvor de afventede løsladelsen af nazist-partiets leder, der var blevet anholdt tidligere samme dag.

Politifolk udtalte i forskellige politirapporter, at de mente, at alle de anholdte var "autonome typer".

Efter de unge senere samme dag blev løsladt, søgte de unge bistand hos advokater ved Landsforeningen KRIM samt hos andre advokater.  

Anklagemyndigheden gjorde i retten gældende, at de tiltalte ved at være til stede, og ved at de var opmærksomme på, at der var opstået en ophidset stemning, der udviklede sig vold, havde gjort sig skyldige i medvirken til de lovovertrædelser, som andre af demonstranterne ifølge anklagemyndigheden begik.

De tiltaltes to forsvarere, advokat Hanne Reumert og advokat Claus Bonnez, gjorde gældende, at en person ikke kan straffes for medvirken til en forbrydelse, blot fordi personen forbliver på et sted, hvor der foregår et strafbart forhold. 

Sagen er ved Retten i Kolding afgjort under sagsnummer 1-2954/2009, og retten begrundede i dombogen sin frifindende dom blandt andet med følgende bemærkninger:
 

  ".. Der er enighed om, at der ikke er ført bevis for, at de tiltalte skulle have kastet med flasker eller andet. Det kan lægges til grund, at ingen af de tiltalte er blevet anholdt foran politigården. Der er ikke ført bevis for, at de tiltalte vidste, at der skulle kastes med flasker og skabes uro ved politigården. Der er endvidere ikke ført bevis for, at de tiltalte aktivt har tilskyndet andre til at kaste med flasker eller skabe uro, og de tiltalte kan ikke blot ved deres tilstedeværelse anses for at have medvirket til andre demonstranters overtrædelse af ordensbekendtgørelsens § 3. De tiltalte frifindes derfor. .."

Landsforeningen KRIM er glad for resultatet, idet det viser, at domstolene ikke uden videre accepterer en praksis, hvorefter alle, der befinder sig i en demonstration eller i nærheden af en demonstration, hvor der er opstået uro, anholdes, blot fordi nogle i demonstrationen har begået ulovligheder.

Dommen viser også, at myndighederne ikke har frit spil med hensyn til at lave indgreb i demonstrationsretten.

Demonstranterne, der alle blev udsat for en ganske brutal og ydmygende anholdelse, hvor de blandt andet blev hensat i et såkaldt "futtog" i "strips" til offentlig beskuelse, kan nu se frem til en klækkelig erstatning.

Der verserer fortsat erstatningssager rejst gennem Landsforeningen KRIM af unge, der var "administrativt anholdt" ved samme demonstration. Disse er endnu ikke afgjort. 

KRIM håber, at dommen kan lægge en dæmper på polititjenestemænds lyst til at krænke demonstrationsretten ved klimatopmødet i København.