KRIM: Fængselsfunktionærers afmagtsfølelse og aggressive adfærd
kan skyldes, at de pålægges opgaver, som de ikke er uddannet til at magte
 

 

21. juli 2008


Advokat Hanne Ziebe, Sekretariatsleder i KRIM, synes at det er en god idé, at man i Statsfængslet i Horserød sender fængselsfunktionærer på "Breathe Smart"-kurser. Fængselsfunktionær Bonnie Clayeton, der selv har gennemført kurset, siger til Morgenavisen Jyllands-Posten 21. juli 2008 blandt andet, at kurset for hende har ført til, at hun ikke længere bliver "aggressiv", når hun modtager "en aggression" fra en indsat. Sekretariatsleder Hanne Ziebe pointerer, at det er en selvfølge, at fængselsfunktionærer skal kunne bevogte de indsatte, uden at de bliver aggressive og måske ender med at misbruge deres magt mod de indsatte. "Kan de omhandlede kurser bidrage til, at fængselspersonalet bliver bedre til at løse deres bevogtningsopgaver, kan jeg ikke have noget imod kurserne", siger Hanne Ziebe videre.

Hanne Ziebe påpeger, at årsagen til voldelig og aggressiv adfærd indsatte og ansatte efter hendes opfattelse kan hænge sammen med den udvikling, vi har set gennem de sidste 20-25 år, hvor kriminalforsorgen har ladet fængselsfunktionærer betjene de indsatte inden for områder, hvor de tidligere blev betjent af kvalificerede fagfolk som for eksempel psykologer, pædagoger og socialrådgivere. "Blandt indsatte findes nogle mennesker, der har brug for en massiv indsats fra for eksempel socialrådgivere eller psykologer. Det virker derfor helt forkert, at netop indsatte på sådanne områder skal betjenes af personer, der ikke har de fornødne kvalifikationer. Dette stimulerer følelsen af afmagt både hos den indsatte og hos den ansatte. Det kan for eksempel føre til aggressiv adfærd, falske beskyldninger om vold osv. Borgere med en almindelig baggrund (og deres børn) ville formentlig også blive mere frustrerede og aggressive, hvis de for eksempel henne i børnehaven skulle betjenes af fængselsfunktionærer eller andre faggrupper uden tilstrækkelige kvalifikationer i stedet for pædagoger", siger Hanne Ziebe. Hun tilføjer: "Mange indsatte er særligt socialt belastede allerede fra barndommen. De har - om nogen - behov for en indsats fra et kvalificeret personale. Her er et kursus som fængselsfunktionær og en uniform langt fra en tilstrækkelig kvalifikation". Hanne Ziebe fortæller videre, at man i slutningen af 1980'erne efter pres fra blandt andet Dansk Fængselsforbund ændrede fængselsbetjentenes titel til "enhedsfunktionær". Dette indebar, at de nu blev pålagt visse af de opgaver overfor de indsatte, som tidligere blev udført af uddannede socialrådgivere. Siden har man udviklet et system, hvor fængselsfunktionærer sendes på kurser, hvor de undervises i at give de indsatte kurser i for eksempel kognitiv færdighedstræning eller såkaldt "anger management". Hanne Ziebe mener, at disse opgaver burde udføres af fagfolk og ikke af fængselsfunktionærer. "Det er et udtryk for manglende respekt for såvel de indsatte som fængselsfunktionærerne, at man sætter fængselspersonalet til at gennemføre opgaver, som de ikke er kvalificeret til", slutter Hanne Ziebe.