Fængselsbetjentenes dårlige arbejdsmiljø skyldes egen
arbejdsmoral. De indsatte betaler prisen


Århus, den 11. september 2006

Af Claus Bonnez, formand for Landsforeningen KRIM

I går fremgik det igen af medierne, at fængselsbetjentenes arbejdsmiljø er så dårligt, at kriminalforsorgen vil blive politianmeldt, hvis ikke betjentenes arbejdsmiljø er blevet væsentligt forbedret inden for det næste år. Dansk Fængselsforbund henviser til det store frafald hos fængselsfunktionærer.

KRIM er enig med Dansk Fængselsforbund i, at der er et problem, og at det er påkrævet med en hurtig indsats.

Det er KRIMs opfattelse, at det dårlige arbejdsmiljø og det store frafald hos nyansatte fængselsfunktionærer i det væsentlige hænger sammen med den arbejdsmoral og de uprofessionelle standarder, som har fået lov at udvikle sig hos dele af fængselspersonalet gennem de sidste 5-10 år, hvor det gang på gang er lykkedes betjentene at overbevise journalister og politikere om, at de dårlige forhold i fængslerne ikke skyldes fængselspersonalet men grupper af indsatte navnlig såkaldte "stærke negative fanger", som ifølge betjentenes fagforening tyranniserer fængselspersonalet.  

Rapport om arbejdsmoral fra 2002 ignoreres af kriminalforsorgen
I 2002 udgav en arbejdsgruppe under Direktoratet for Kriminalforsorgen rapporten "Mindskelse af frafald", som det er lykkes KRIM at komme i besiddelse af. Af rapporten fremgår det blandt andet, at det næppe er vanskelige indsatte men derimod en "negativ korpsånd" hos grupper af fængselspersonalet, som er årsagen til et stort frafald blandt nye fængselsbetjente. Rapporten påpeger blandt andet, at det er nødvendigt at lære fængselsbetjentene, at andre faggrupper i fængslet (og de indsatte) ikke er "ens fjender". Rapporten peger endvidere på, at der "i den danske kriminalforsorg hersker en 0-fejlskultur", som bremser "nytænkning" og virker "ansvarsforflygtigende". Ifølge rapporten har tidligere ansatte udtrykt undren over, "at man i kriminalforsorgen kan få udbetalt sin fulde løn uden at lave noget overhovedet". Den omtaler "arbejdsmoralen som dårlig og direkte nedbrydende". Fængselsbetjente i de lukkede fængsler, som vil gøre en indsats for at hjælpe de indsatte på rette vej, mødes "med sanktioner" og "systematisk nedvurdering" fra de kolleger, som ikke vil bestille noget, og som rapporten betegner som "negative elementer".

Det er KRIMs opfattelse at gruppen af betjente med "negativ korpsånd" altid har været at finde i kriminalforsorgen, idet faget i sig selv (også) tiltrækker mennesker med sådanne egenskaber. Det nye er - efter KRIMs opfattelse - at gruppen af betjente med "negativ korpsånd" er blevet større og stærkere. Den har benyttet sig af de senere års politiske vinde, og den har været super-god til at markedsføre sig selv som nogle stakler, der misbruges på den ene side af organiserede kriminelle bander i fængslerne og på den anden side af politikere, som ikke til enhver tid er parat til at tilføre fængselsbetjentene de penge, som de forlanger.

Stillinger med magt tiltrækker psykopater
Nyheden om fængselsbetjentenes arbejdsforhold kommer få dage efter, at Sanne Udsen har udgivet en bog, hvor det konkluderes, at personer med psykopatiske træk i særlig grad tiltrækkes af stillinger, der indebærer magt over andre. Som eksempel nævner hun stillinger i politiet. Det er KRIMs opfattelse, at stillingen som fængselsbetjent i særlig grad kan tiltrække denne persongruppe. Kriminalforsorgen synes ikke at forholde sig til problemet. I de mange sager, hvor indsatte klager over for eksempel brutal adfærd fra personalet, får de stort set aldrig medhold. Betjente med psykopatiske træk har således frit spil. De synes at have nemt ved at overbevise kriminalforsorgen om, at en klager blot er en kriminel kværulant, som lyver, og som kun har været udsat for den "fornødne magt".

KRIM sætter fokus på fængselsbetjente med psykopatiske træk
Det er KRIMs indtryk, at en lille gruppe fængselsfunktionærer fremprovokerer en stor del af de voldelige konflikter, som opstår mellem de indsatte og personalet. KRIM indleder fra i dag en kampagne i fængslerne, hvor indsatte kan indberette til KRIM, når de støder på fængselsbetjente, som opfører sig dårligt. Det er navnlig konfliktsøgende og grænseoverskridende adfærd, som KRIM sætter fokus på. Vi vil også gerne høre om personale, som på andre måder bøjer reglerne eller ikke påtager sig de opgaver, som de får betaling for.

Politiker har foreslået fængselsbetjente erstattet med pædagoger
For 10 år siden foreslog en århusiansk lokalpolitiker i fængselsbetjentenes fagblad, at fængselsbetjentene udskiftes med pædagoger. KRIM synes langt hen ad vejen, at idéen er god. Pædagoger er vant til at arbejde med mennesker med massive sociale problemer. Kriminalforsorgen har faktisk nogle institutioner, hvor personalet er pædagoger og ikke fængselsbetjente. KRIM hører aldrig personalet på disse institutioner klynke. Der stilles gennemgående langt større krav både til personalet og til de indsatte. På trods af det klager de indsatte meget mindre. Dette kan have sammenhæng med den gamle grundsætning om, at lediggang er roden til alt ondt.

 


 


Advokat Claus Bonnez er formand for Landsforeningen KRIM.

 

Publikationer fra KRIM