Jan Henriks reglement


Overskriften "Jan Henriks reglement" kan undre, da regler normalt er generelle. Dette gælder dog ikke for Jan Henrik, som har sit eget reglement. Jan Henrik flyttes jævnligt rundt mellem landets lukkede fængsler, og hvert sted får han et nyt reglement, som tilsyneladende er afpasset personalets behov i de enkelte fængsler. Reglementet, som gælder for Jan Henrik, når han er i Statsfængslet i Vridsløselille, gengives nedenfor med links til de regler, som Kriminalforsorgen efter KRIMs opfattelse overtræder. Det skal bemærkes, at Jan Henrik i dette fængsel anbringes i isolationsafdeling, hvor alle indsatte inklusive Jan Henrik udsættes for særlige restriktioner. Jan Henrik skal tilsyneladende blot pines mere end de andre.


Billedet fra "Nyt fra Kriminalforsorgen" viser en typisk observationscelle fra et dansk fængsel.
ationer fra KRIM

 

Forstør