PET-Kommissionens Beretning udgivet i juni 2009


PET-kommissionen blev nedsat ved lov nr. 359 af 2. juni 1999 og har den 24. juni 2009 afgivet en beretning til Justitsministeren om resultatet af undersøgelsen. Beretningen består af i alt 16 bind, som er tilgængelige umiddelbart nedenfor.