Særligt om gæld til det offentlige i form af bøder, sagsomkostninger og konfiskationsbeløb
 

 

 

 


 

 

 

Særligt om gæld til det offentlige i form af bøder, sagsomkostninger og konfiskationsbeløb

 
Mange straffede fortæller KRIM, at politiet ofte standser dem på gaden og kropsvisiterer dem - nogle gange mange år efter, at de har udstået straffen. Penge, som politiet finder, bliver under tiden beslaglagt som afdrag på gamle bøder eller sagsomkostninger. Denne trafik kan være i strid med loven, og du kan bede om hjælp fra KRIM. Du kan ikke pålægges at betale bøder og sagsomkostninger, hvis det vil bringe dig i økonomiske vanskeligheder. Det er kun, hvis du kan men ikke vil betale en bøde, at du kan tvinges til at afsone bøden. Læs mere nedenfor:
 
 

 

.   .      
Særlige regler om inddrivelse af bøder, sagsomkostninger mv Afdragsordninger generelt
       
  I andre lande forgældes domfældte ikke af sagsomkostninger Manglende eftergivelse af sagsomkostninger er konventionsstridig  
       
  Sagsomkostninger fører til, at uskyldige bliver straffet EMK om sagsomkostninger i Danmark