Bortvisning fra arbejdsplads på grund af fængselsstraf udløste erstatning


I dommen UfR.2006.39.Ø gav først Retten i Tårnby og derefter Østre Landsret en person erstatning, fordi hun var blevet bortvist fra sit arbejde på grund af, at hun under ansættelsen var blevet straffet og havde afsonet 60 dages fængsel under en orlov fra arbejdspladsen. Der var tale om en servicevirksomhed i Københavns Lufthavn, hvor man kræver "ren straffeattest" fra medarbejderne ved ansættelsen, hvilket en arbejdsgiver har lov til, når der er tale om en privat virksomhed. Selv om virksomheden på skrift i personalehåndbogen også kræver af medarbejderne, at straffeattesten skal forblive ren under hele ansættelsesforholdet, var virksomheden imidlertid ikke berettiget til at afskedige medarbejderen på grund af det strafbare forhold, som var begået uden for arbejdstiden, og hun fik derfor erstatning for uberettiget bortvisning. Du kan læse dommens præmisser umiddelbart nedenfor: