Genoptagelse af straffesager ved justitsmord
 

 

Er du uskyldigt dømt i en straffesag (offer for justitsmord) har du normalt krav på erstatning, hvis straffen helt eller delvist er udstået. Dette kræver, at du får sagen mod dig genoptaget. Du kan få gratis hjælp til at prøve at få din straffesag genoptaget hos KRIMs genoptagelseshold. 

KRIM har for tiden 2 genoptagelseshold. Genoptagelsesholdene har vagt tirsdage og onsdage fra kl. 16.00 til kl. 20.00. Du kan ringe, skrive eller henvende dig personligt. Se adresse, telefonnummer mv. nedenfor.

KRIM forsøger at hjælpe dig med at få straffesagen genoptaget i Den Særlige Klageret. For at få en straffesag genoptaget, skal der normalt være tilvejebragt beviser for din uskyld, som ikke forelå, da retten i sin tid dømte dig. Dette kan for eksempel være vidner, hvis udsagn er til gunst for dig, og som ikke blev ført i retten, da du blev dømt. Der er normalt ingen forældelse i forhold til at få straffesager genoptaget. I de tilfælde, hvor det måtte lykkes at få straffesagen genoptaget, vil KRIM også være dig behjælpeligt med at søge erstatning. 

 
 
    Vælg et emne nedenfor:  
Cicero kigger med, når dommere, tiltalte, forsvarere m. fl. spiser deres med i kantinen i Københavns Byret. Det gør han derimod ikke i retterne i provinsen - her findes nemlig ingen kantine. Måske kan tiltalte optimere muligheden for frifindelse ved at medbringe en madpakke til forsvareren, hvis sagen verserer vest for Valby Bakke.
     
  Reglerne for genoptagelse af straffesager (retsplejelovens kapitel 86)  
  Vejledning om genoptagelse af straffesager  
  Klagerettens statistik  
  Praktiske oplysninger om den særlige klageret  
     
  Mere om genoptagelse af straffesager