Uddrag af side 15, 1. spalte i Betænkning 871 vedrørende revision af retsplejelovens afsnit om advokater afgivet af et udvalg under Justitsministeriet i 1977.
 
  "..Forslaget blev mødt med skepsis i både Forslaget blev mødt med skepsis i både landstinget og folketinget. Som svar på nogle kritiske indlæg sagde justitsministeren bl. a., at man ikke godt kunne påtvinge sagførerne anden kontrol end deres egne standsfællers. Da denne kontrol ikke skulle indskrænke sig til at undersøge, om der er begået noget »ulovligt « i strengeste forstand, men i det væsentligste var en æresret, et skøn over loyaliteten og hæderligheden, ville det være at træde standens selvstændighed for nær (illiberalt) at lægge den i hænderne på dommere og andre embedsmænd. Det var vigtigt med en hensigtsmæssig kontrol, men også at man ikke trådte standens selvstændighed for nær - specielt dens uafhængighed af den til enhver tid siddende regering. Der blev, hvad netop var meningen, noget tilbage til domstolene, men det var sager om den egentlige overtrædelse af lovene. landstinget og folketinget. Som svar på nogle kritiske indlæg sagde justitsministeren bl. a., at man ikke godt kunne påtvinge sagførerne anden kontrol end deres egne standsfællers. Da denne kontrol ikke skulle indskrænke sig til at undersøge, om der er begået noget »ulovligt « i strengeste forstand, men i det væsentligste var en æresret, et skøn over loyaliteten og hæderligheden, ville det være at træde standens selvstændighed for nær (illiberalt) at lægge den i hænderne på dommere og andre embedsmænd. Det var vigtigt med en hensigtsmæssig kontrol, men også at man ikke trådte standens selvstændighed for nær - specielt dens uafhængighed af den til enhver tid siddende regering. Der blev, hvad netop var meningen, noget tilbage til domstolene, men det var sager om den egentlige overtrædelse af lovene. .."