UfR 1994.20/2 ØLK
 

  Ø.L.K. 4. oktober 1993 i S-2073-93 (1. afd.)- Anklagemyndigheden mod T (adv. Jørgen Jacobsen e.o.). -
Vidnerne A, B, C og D (adv. Th. Rørdam e.o.) var under en tidligere sag tiltalt bl.a. for at have begået røveri mod Købmagergades Postkontor, 2) hvorfra gerningsmændene flygtede i en varebil. T var nu tiltalt for at have begået røveriet sammen med vidnerne. Vidnerne var under den tidligere sag endvidere tiltalt for under flugten fra postkontoret i varebilen at have dræbt politibetjent P, idet en af gerningsmændene med et haglgevær skød politibetjenten, der blev ramt i hovedet af et hagl og som følge heraf afgik ved døden. Vidnerne blev ved Østre Landsrets dom af 2. maj 1991 alle dømt for røveriet, men frifundet for tiltalen for manddrab.

Efter det under sagerne oplyste måtte det antages, at politibetjent P blev dræbt af et skud afgivet af en af gerningsmændene til røveriet i forbindelse med disses flugt fra stedet i varebilen. Det var indtil nu ikke godtgjort, hvem der affyrede skuddet. Under hensyn hertil og til at begivenhedsforløbet vedrørende røveriet og drabet var tæt sammenhængende, kunne det ikke udelukkes, at der ved vidnernes forklaringer sammenholdt med andre oplysninger fremkom grundlag for efter retsplejelovens § 976 at genoptage manddrabssagen overfor et eller flere af vidnerne. Under disse særlige omstændigheder måtte der gives vidnerne medhold i, at deres forklaringer som vidner under den foreliggende sag ville kunne udsætte dem selv for yderligere straf, jfr. retsplejelovens § 171, stk. 2, nr. 1, og de blev derfor fritaget for vidnepligten.