Uoplagte dommere afsiger domme, der er til skade for tiltalte

 

 

 

5. september 2011

Af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIMI tidsskriftet "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America" har forskerne Shai Danziger, Jonathan Levav og Liorna Avnaim-Pesso under overskriften "Extraneous factors in judicial decisions" den 11. april 2011 offentliggjort resultaterne fra deres studie af, hvorledes pauser til "erfarne" ("experienced") dommere påvirker resultatet i de domme, som dommerne afsiger i løbet af dagen.

De tre forskeres resultat sår tvivl om teorien om, at dommere anvender den jura, der er relevant for sagens fakta på en rationel, mekanisk og velovervejet måde ("apply legal reasons to the facts of a case in a rational, mechanical and deliberative manner").

Dommerne, som er genstand for undersøgelsen, havde i løbet af en retsdag to pauser. En retsdag bestod således af tre perioder ("decision sessions"), hvor dommerne afgjorde sager.

Sagerne drejede sig om prøveløsladelse.

Undersøgelsen viser, at antallet af afgørelser til fordel for de fængslede ("favorable rulings") var omkring 65% i begyndelsen af hver af dagens perioder ("decision sessions"), og at den faldt gradvist ("gradually") til næsten nul ("zero") i slutningen af hver periode. Efter en pause steg antallet af afgørelser til fordel for tiltalte "abrupt" ("abruptly").

Forskerne konkluderer, at juridiske afgørelser er påvirket af forhold, som ikke burde have indflydelse på retslige afgørelser ("extraneous variables that should have no bearing on legal decisions").