Beneficerede advokater og anklagemyndigheden bekymrer sig i fællesskab over,
at tiltalte i straffesager vil begrænse sigtede og tiltaltes ret til at vælge advokater fra samme advokatkontor

 

Af advokat Claus Bonnez, formand for Landsforeningen KRIM

16. oktober 2013

 

 
I Jyllands-Posten (epn.dk) 22. september 2013 udtaler advokat Michael Juul Eriksen, som ikke er beneficeret forsvarer, men som har specialiseret sig i at føre straffesager, blandt andet følgende:
  ".....I en stribe tilfælde mener anklagemyndigheden, at der er risiko for interessekonflikter, når flere tiltalte i samme sag forsvares af advokater fra samme kontor. - Vi har prøvet at følge med i, i hvilke sager man gør synspunktet gældende. Og det viser klart, at man næsten udelukkende går efter vores kontor, skriver Michael Juul Eriksen i en mail til Ritzau.

Indtil videre har anklagemyndigheden i flere end 20 sager hævdet, at en eller flere advokater fra Tommy V. Christiansen bør afsættes, oplyser Juul Eriksen.

Men anklagerne er ikke konsekvente. For eksempel undrer han sig over, at Københavns Politi ikke har haft indvendinger imod, at fire tiltalte i en sag om dødsvold i Tingbjerg i København for nylig blev forsvaret af fire advokater fra samme kontor, nemlig Nyhavnsadvokaterne.

I en anden sag med 11 tiltalte fra banden Loyal to Familia har anklagemyndigheden fået vippet fire advokater fra Tommy V. Christiansen af pinden.

Forløbet har ifølge Juul Eriksen fået et "grotesk" resultat: To af de fire tiltalte har fået tildelt to andre advokater, som deler kontor. Men her er der ingen protester, oplyser Juul Eriksen. ..."


Firmaet "Nyhavnsadvokaterne" tæller blandt andet advokat Thorkild Høyer, som er beneficeret forsvarer ved Retten på Frederiksberg og Jane Ranum, som er beneficeret forsvarer ved Retten på Frederiksberg.

I en anden artikel i fyens.dk 25. juni 2013 citeres advokat Michael Juul Eriksen blandt andet følgende:
  " .... Rigsadvokaten er ude på at få stoppet den besværlige modstand fra dygtige og grundige forsvarere.

Sådan tolker den kendte forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen et ønske fra Rigsadvokaten om at få Højesteret til at hindre advokater fra samme kontor i at repræsentere flere tiltalte.

Netop Michael Juul Eriksen og hans kolleger fra firmaet Tommy V. Christiansen optræder hyppigt skulder ved skulder i straffesager med flere tiltalte.

For eksempel forsvares samtlige 11 tiltalte i en sag om et påstået bandeoverfald på Nørrebro i København af Eriksen og hans kolleger. ..."


Under overskriften "De små fisk kan blive kørt over i straffesager med flere tiltalte, hvis forsvarerne kommer fra samme firma" udtaler en række forsvarsadvokater ifølge fyens.dk den 26. juni 2013 til Ritzau blandt andet:
  ".... For eksempel har firmaet Tommy V. Christiansen med advokat Michael Juul Eriksen i spidsen i en række sager fået flertallet eller samtlige tiltalte som klienter.

I en generel kommentar siger advokat Kim Bagge, at det kan "se lidt mærkeligt ud, at samtlige tiltalte i en straffesag repræsenteres af advokater fra samme kontor."

- Det drejer sig om retssikkerhed. Hvis man kan sætte spørgsmålstegn ved det forsvar, der leveres for den enkelte tiltalte, risikerer hele systemet at bryde sammen, tilføjer han.

En anden advokat, Peter Ølholm, ser også et problem med inhabilitet og interessekonflikt, hvis mange eller samtlige forsvarere arbejder på samme kontor.

- I en sag med for eksempel otte tiltalte vil der som regel være et par høvdinge og nogle menige. Samtidig er der på flere advokatkontorer en lagdeling med erfarne i toppen og unge i bunden.

- Hvad nu, hvis den unge advokats klient er en menig soldat, der ønsker at stikke hovedmanden, som har fået den garvede advokat som forsvarer? Skal advokaten så tale ham fra det?

- Her er der risiko for, at den meniges interesser bliver kørt over, og det kan gå ud over retfærdigheden, mener Peter Ølholm.

Sysette Vinding Kruse er formand for Advokatrådets strafferetsudvalg, og også hun frygter, at den enkelte forsvarer ikke udelukkende varetager sin egen klients interesser.

- Jeg kender ikke til eksempler på, hvor det er sket, men de etiske regler er jo til for at undgå, at sådanne situationer opstår, da de i sagens natur er svære at bevise. Over for står hensynet til det frie forsvarervalg.

- Somme tider kan det dog undre, at flere tiltalte, der havde andre forsvarere, pludselig alle skifter til forsvarere fra samme kontor, siger Vinding Kruse. ..."


Det skal bemærkes, at 2 af de 3 advokater, som udtaler sig i artiklen, er beneficerede advokater: Peter Ølholm fortæller på linket http://www.advodan.dk/advodan-glostrup/medarbejdere/peter-oelholm-10777/ blandt andet, at han er "beneficeret forsvarsadvokat ved en række byretter og Østre Landsret. Advokat Sysette Vinding Kruse er ifølge Retten på Frederiksberg beneficeret forsvarer ved denne ret (se linket http://www.domstol.dk/frederiksberg/advokater/Documents/Oversigt%20over%20beneficerede%20advokater.pdf).

Der er formentlig meget forskellige meninger om, hvorvidt det har sin rigtighed, at anklagemyndigheden (og eventuelt også et et større eller mindre antal beneficerede advokater) forfølger advokat Michael Juul Eriksen. 

Det er almindeligt antaget blandt advokater og andre med tilknytning til retssektoren, at det er attraktivt at få et beneficium. For eksempel anføres det af Højesteretsdommer Thomas Rørdam i "Forsvareren", Karnov Group 2012, side 20, "at det blandt advokater anses for attraktivt at blive beneficeret, således at der ved opslag om nye beneficier oftest er et meget stort ansøgertal. ...". Michael Juul Eriksen kan derfor have provokeret nogle beneficerede advokater ved i sin markedsføring at fremhæve, at han ikke er beneficeret advokat. I et interview i Berlingske den 2. april 2011 (1. sektion) citeres Michael Juul Eriksen blandt andet for at udtale: "..Jeg er ikke beneficeret advokat. så jeg har den luksus at kunne vælge, hvilke sager jeg ikke vil have. ....".