Cirkulæreskrivelse nr. 11116 af 16. april 1970 om antagelse af advokater til udførelse af offentlige og beneficerede sager.

 


 

Justitsministeriet vil fremtidig antage advokater til udførelse af offentlige og beneficerede sager indtil videre, dog længst indtil udgangen af den måned, i hvilken de fylder 70 år.

Man anmoder om, at det må blive tilkendegivet de advokater i retskredsen, som nu er antaget for en 10 års periode, at de anses for antaget indtil videre, dog længst indtil udgangen af den måned, i hvilken de fylder 70 år. Antagelsen har samme omfang som hidtil, og vilkårene for antagelsen i øvrigt er fortsat gældende.

For så vidt angår advokater, der under et er antaget i Frederiksberg birk samt de retskredse, der tidligere udgjorde Københavns amts nordre og søndre birker, meddeles tilkendegivelsen af kriminaldommeren i Gentofte.

JUSTITSMINISTERIET, den 16. april 1970.

P.M.V.

Niels Madsen

O. Perch Nielsen

Cirkulæreskrivelse til underretterne.