1995-96 (L 75) fremsat 17. november 1995
 
 

Forslag til lov om Retslægerådet.

Af Anne Baastrup (SF), Margrete Auken (SF), Steen Gade (SF) og Jørn Jespersen (SF).

Vedrørende Justitsministeriet.

Menupunkt Fremsat skr 17/11 95 FF 1104
Menupunkt Lovf som fremsat Till.A 2150
Menupunkt 1.beh 6/12 95 FF 1786
Menupunkt Dokumenter

Ordførere: (1.beh) Poul Qvist Jørgensen (S), Ulla Tørnæs (V), Brian Mikkelsen (KF), Anne Baastrup (SF), Bjørn Elmquist (RV), Tom Behnke (FP) og Søren Søndergaard (EL).

Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU).

Resume:

Lovforslaget havde til hensigt at udvide mulighederne for at rekvirere udtalelser fra Retslægerådet, at give rådet mulighed for at udtale sig af egen drift, at give også andre faggrupper end læger egentligt medlemskab af rådet, at gøre mundtlighedsprincippet til hovedreglen i rådet og at lade eventuelle uenigheder i rådet fremgå af dets udtalelser. Baggrund: Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at det var inspireret af mindretallets udtalelser i betænkning nr. 1196, 1990, om Retslægerådet. Forslagsstillerne fandt, at det nuværende Retslægeråds udtalelser for ofte lægges uprøvede til grund for domstolsafgørelser, og at der derfor både var behov for at få gennemdrøftet Retslægerådets funktion i samfundet og dets sammensætning og arbejdsform. Forslagsstillerne lagde vægt på, at hensynet til retssikkerheden for patienten blev sat i fokus. På den baggrund foreslog man indførelse af mundtlighedsprincippet som hovedregel i rådets arbejde, og rådet skulle flyttes fra Justits- til Indenrigsministeriet for at sikre uafhængighed af anklagemyndigheden.