TfK 2010.411 ØLD
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Klaus Ewald, besk.).


(Bo Østergaard, Norman E. Cleaver og Karsten Ahrentoft Nielsen (kst.) med domsmænd).

Odense Rets dom af 27. august 2009:


Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 19. maj 2009.

T er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 119, stk. 1 og stk. 3 samt § 121, ved den 8. oktober 2008 ca. kl. 19.26 på parkeringspladsen ud for Bøgeparken 242 i Odense NØ, i en visitationszone, at have modsat sig visitation, idet han gjorde modstand overfor visitationen og herunder tildelte politiassistent A mindst et spark mod ryggen/hoften og tiltalte politiassistenterne A, B og C med ordene »pansersvin«, »nazisvin«, »fucking bums«, »racister«, »jeg knepper din mor« og lignende.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig. Tiltalte har erkendt, at han i forbindelse med visitationen sagde »hold kæft en nazi«.

Sagens oplysninger

Tiltalte har forklaret, at han den 8. oktober 2008 var passager i en bil. Hans kammerat D var fører af bilen. Han observerede, at en patruljevogn kørte efter dem. Patruljevognen fulgte efter dem til Vollsmose. D øgede på intet tidspunkt afstanden til patruljevognen. Han havde på fornemmelsen, at politimændene havde til hensigt at stoppe dem. D parkerede på en parkeringsplads ud for Bøgeparken. Patruljevognen standsede ca. 5 meter væk. Han og D standsede på parkeringspladsen for at hjælpe D's mor, som boede i nærheden, med at flytte nogle ting. 2 politimænd gik hen mod D. 1 politimand kom hen imod ham. Politimanden bar en maskinpistol. Han blev stående tæt på den bil, han var ankommet i. Politimanden bad ham om at vise ID, hvilket han gjorde. Politimanden spurgte, om han havde stoffer og våben på sig. Dertil svarede han »nej«. Han vendte sig om med fronten mod bilen, fordi politimanden bad ham om det. Politimanden visiterede ham. Politimanden tog alt, hvad han havde i lommerne. Politimanden holdt en nøgle i hånden og spurgte, »hvad er det«. Han svarede, »det er en nøgle, det kan du godt se, hvad er«. Politimanden spurgte for anden gang, »hvad er det«. Han svarede denne gang, »det kan du godt se«. Han er ikke i tvivl om, at politimanden ville provokere ham og få ham til at svare igen. Politimanden havde en truende adfærd. Politimanden skubbede ham op ad bilen og satte et ben imellem hans ben. Dette resulterede i, at han ikke kunne bevæge sig. Han gjorde ikke modstand under visitationen. Han spændte ikke i musklerne, men var afslappet og samarbejdsvillig. Han koncentrerede sig meget om en maskinpistol, som han fik i ryggen. Situationen gjorde ham nervøs. Efter visitationen kastede politimanden ham op på køleren af bilen. Derefter tog politimanden fat i hans ene ben og lagde ham på jorden. Mens han lå på jorden, fik han håndjern på. Han fik ikke at vide, hvorfor han blev visiteret. Politimanden fjernede sig lidt fra ham for at se på de ting, han havde taget op af tiltaltes lommer. Herefter kom politimanden tilbage og gav ham et knæ i ryggen. Han er overbevist om, at det var en bevidst handling fra politimandens side. Politimanden drejede håndjernene rundt i ca. 25 sekunder. Dette gjorde meget ondt, og derfor skreg han. Han sagde til politimanden »hold kæft en nazi«. Han sparkede ikke politimanden. Imens han lå på græsset, filmede D hændelsen. På grund af hans psykiske tilstand måtte 2 politifolk hjælpe ham med at komme op at stå. Han blev lagt på siden på bagsædet i politibilen. En politimand gav ham et knæ i siden og blev liggende på ham et stykke tid. Herefter blev han kørt til Politigården og kom ind i en celle. Han fik udleveret et stykke papir med sine rettigheder. Han bad om at blive undersøgt af en læge. Der kom på intet tidspunkt en læge til stede. Han fik ikke lov at foretage et opkald. Ingen fortalte ham, hvad han var sigtet for. Fra cellen trykkede han på en knap. Derefter fik han kontakt med en person over anlægget. Denne person meddelte ham, »du ved, du ikke må gå rundt og sælge stoffer«. Først for nylig har han fundet ud af, hvad han er tiltalt for. Han fik på intet tidspunkt at vide, at Vollsmose var en del af en visitationszone. Han befandt sig på Politigården i ca. 5 timer. Herefter blev han kørt på skadestuen af E. De i retten fremlagte billeder er taget af E, mens han opholdt sig på skadestuen. Under episoden havde han overtøj på.

Politiassistent A har forklaret, at han var passager i en patruljevogn den 8. oktober 2008. Patruljevognen kørte ad Kertemindevej i Odense. Foran patruljevognen kørte en lille almindelig bil. I bilen var der 2 personer. Tiltaltes bil satte hastigheden op. Der var tale om påfaldende adfærd, som udløste, at det blev besluttet, at køretøjet skulle tjekkes. På et tidspunkt kørte en anden bil ind mellem patruljevognen og den bil, tiltalte var passager i. Tiltaltes bil svingede til højre ad Vollsmose Allé. Patruljevognen måtte køre med en vis hastighed for at indhente bilen. Bilen standsede i det fjerneste hjørne på parkeringspladsen ud for Bøgeparken. Parkeringen var diagonalt med det hele og ikke i nogen bås. Tiltalte stod ud af bilen, inden vidnet nåede over til bilen. Føreren af bilen blev stående nær bilen. Derimod vendte tiltalte ryggen mod vidnet og forlod stedet. Tiltalte gik mod Vollsmose Allé. Han mener, at tiltalte gik 10-20 meter væk fra køretøjet. Han råbte tiltalte an, hvorefter tiltalte vendte tilbage til køretøjet. Han bad tiltalte om at stille sig ved højre forskærm med front mod køretøjet. Han fornemmede, at tiltalte gjorde sig klar til noget. Tiltalte spændte i muskulaturen. Han visiterede tiltalte. Han bar en maskinpistol på ryggen og tror ikke, at maskinpistolen kan have ramt tiltalte. Under visitationen følte han gennem stoffet, at tiltalte havde en genstand i lommen. Han spurgte tiltalte, hvad han havde i lommen. Dertil svarede tiltalte, »det må du selv finde ud af«. Han blev ikke færdig med visitationen ved bilen. Tiltalte begyndte at spænde endnu mere op i muskulaturen og at gøre modstand. Han besluttede, at tiltalte skulle ned at ligge. Det foregik på den måde, at han holdt med den ene hånd i tiltaltes ene fod og med den anden hånd i tiltaltes livrem. Dette forårsagede, at tiltalte hoppede på et ben. Herefter lagde han tiltalte ned på græsset. Han førte tiltaltes hånd om på ryggen. På et tidspunkt blev tiltaltes modstand så stor, at han valgte at give tiltalte håndjern på. Da der kom nok »styr« på tiltalte, tog han tingen op af lommen på tiltalte. Det viste sig, at der var tale om et USB-stik. Han havde ikke et knæ i ryggen på tiltalte. Dette er ikke tilladt, og hvis det skete, var det ikke tilsigtet og en del af kampens hede. På et tidspunkt kom hans kollega til for at hjælpe med at holde tiltalte. Han husker ikke lige præcis hvornår, kollegaen kom til stede. Da visitationen var overstået, blev tiltalte liggende på græsset. Han afventede, at kollegaen skulle blive færdig med at visitere føreren af bilen. Tiltalte blev ved med at vende fronten mod ham. Tiltalte blev placeret, så denne ikke vendte fronten mod ham. Føreren af bilen gik tæt forbi hans ryg, hvor han havde maskinpistolen placeret. Derefter begyndte føreren af bilen at filme tiltalte. Herefter kæmpede tiltalte endnu mere og hidsede sig voldsomt op. Han påførte tiltalte et håndledstryk, så det gjorde ondt i få sekunder. Dette var med henblik på at få tiltalte til at stoppe med at hidse sig op. Tiltalte sparkede bagud med benet og ramte ham på lænden. Han opfattede ikke sparket som en del af, at tiltalte ville kæmpe sig fri. Benet blev bøjet med høj hastighed. Tiltalte råbte og skreg. Han opfattede det sådan, at tiltalte på skabagtig vis lavede skuespil, fordi føreren af bilen filmede. Tiltalte skældte ud og kom med fornærmende udtalelser. Foreholdt politirapporten er han ikke i tvivl om, at det var ord såsom »pansersvin«, »nazisvin«, »fucking bums«, »racister« og »jeg knepper din mor«. Hans kollega fik føreren af bilen til at forlade stedet. Tiltalte blev lagt ind på bagsædet i patruljevognen. Tiltalte lå med siden mod sædet. Han sad halvvejs oven på tiltalte for at holde tiltalte fast. Da døren blev lukket, var tiltalte meget rolig. Tiltalte fik ikke på dette tidspunkt at vide, at han var sigtet for vold mod tjenestemand. Dette fik tiltalte først at vide på Politigården.

Politiassistent B har forklaret, at han var passager i en patruljevogn den 8. oktober 2008. Tiltalte var passager i en bil, der kørte foran patruljevognen. Da bilen kørte mod Vollsmose, accelererede den kraftigt. Dette vækkede hans interesse. Tiltaltes bil endte på parkeringspladsen ud for Bøgeparken. Føreren af bilen stod ud af bilen og forholdt sig stille og roligt. Han registrerede ikke, hvordan tiltalte kom ud af bilen. Først da situationen omkring kollegaen A og tiltalte begyndte at eskalere, flyttede hans fokus sig fra føreren og til tiltalte. Han hørte kollegaen A meddele tiltalte, at tiltalte skulle visiteres. Tiltalte forstod ikke, hvorfor de var blevet stoppet og følte sig krænket over at blive visiteret. Tiltalte vendte fronten mod bilen. A »klappede ham af«. Herefter spurgte A tiltalte, hvad denne havde i lommen. Dertil svarede tiltalte, »det kan du selv finde ud af«. Tiltalte blev så aggressiv, at A valgte at lægge tiltalte på jorden. Føreren af bilen begyndte at filme tiltalte med sin mobiltelefon. Han meddelte føreren, at han skulle forsvinde, ellers ville han få peberspray. Han forsøgte at lægge en benlås, på tiltalte. Dette lykkedes imidlertid ikke. Imens tiltalte lå på maven, sparkede denne bagud og ramte A i ryggen. Det er ikke hans opfattelse, at tiltalte sparkede bagud efter A som et resultat af smertepåvirkning. Han oplevede det således, at sparket var en bevidst handling. I perioden fra tiltalte blev lagt ned og til patruljevognen kørte igen, råbte tiltalte skældsord. Vidnet husker ikke præcis, hvad det var for ord. Foreholdt politirapporten kan han godt huske, at det var ord som »pansersvin«, »nazisvin«, »fucking bums«, »racister« og »jeg knepper din mor«. Han fornemmede, at der blev uro i Vollsmoseområdet. Derfor fik man travlt med at få tiltalte ind i bilen og væk fra området. Først da de ankom til Politigården blev han bekendt med, at det tiltalte havde i lommen var et USB-stik. På intet tidspunkt i forløbet så han A give tiltalte knæspark.

Vidnet E har forklaret, at hun den 9. oktober 2008 kl. 1.30 om natten hentede tiltalte på Politigården. Gennem sin bror, D, havde hun fået kendskab til, at tiltalte var anholdt. Tiltalte var meget stille og forsvandt ind i sig selv. Hun foreslog tiltalte at få undersøgt skaderne. Herefter kørte de på skadestuen.

Vidnet D har forklaret, at han fra rundkørslen ved Risingevej observerede, at en patruljevogn kørte bagved den bil, han førte. Han kørte lovligt og sikkert. På intet tidspunkt satte han hastigheden op. Patruljevognen gav ikke tegn til, at han skulle standse. Han kørte ind på en parkeringsplads i Vollsmose. Han steg ud af bilen. Patruljevognen standsede lige bagved. Han vidste, at Odense var en visitationszone. Han og tiltalte gik hen mod politiet. Han spurgte, »er der noget galt«. En af politimændene sagde til tiltalte, »du bliver lige her«. Den ene af politimændene fortalte, at de skulle visiteres, og at Odense var en visitationszone. Han havde efterfølgende fokus på den politimand, som han selv talte med. Ud af øjenkrogen observerede han, at tiltalte havde hænderne oppe og fronten mod bilen. Politimanden tømte tiltaltes lommer og lagde tingene på kølerhjelmen. Han hørte politimanden sige, »hvad er det«. Tiltalte svarede, »du kan jo se, hvad det er, det er en nøgle«. Han så politimanden tage fat i tiltaltes bukser og føre ham op mod kølerhjelmen ca. fire gange. Til sidst lå tiltalte på kølerhjelmen. Han hørte tiltalte sige, »hvad laver du«. Politimanden var voldsom. Herefter satte politimanden tiltalte ned på jorden. Tiltalte gjorde ikke modstand. Tiltalte forstod ikke, hvorfor politimanden var så voldsom, da det jo drejede sig om en nøgle. Politimanden gik væk fra tiltalte og undersøgte tiltaltes ting. Herefter gik politimanden stærkt hen mod tiltalte og placerede et knæ i ryggen på tiltalte. Politimanden begyndte at vride i tiltaltes arm i ca. 20 sekunder. Tiltalte skreg af smerte. Tiltalte råbte ikke skældsord mod politimændene. Han så ikke tiltalte sparke politimanden. Han bad de to andre politifolk om at standse episoden, men de stod bare og kiggede på og var lige glade. Herefter blev han bedt om at forlade stedet. Han råbte, for at få folks opmærksomhed, »se hvad politiet gør«. Han forsøgte at optage episoden med sin mobiltelefon, hvilket imidlertid ikke lykkedes.

Tiltalte er tidligere straffet

ved Fredericia rets dom af 28. august 2002 for blandt andet trusler og vold henført under straffelovens § 244 med fængsel i 3 måneder.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er opvokset hos samlevende forældre med 3 yngre brødre. Han er født i Beirut, Libanon og kom til Danmark, da han var 5 år. Han har et godt forhold til sine forældre, og han besøger dem ofte på deres bopæl i Vejle. Han har studentereksamen og læser nu international kommunikation og arabisk på Syd Dansk Universitet. Han er ugift og har ikke nogen børn. Han har en international pladekontrakt med et pladeselskab i Beirut, Libanon. Der er ingen problemer med alkohol og stoffer. I fritiden dyrker han svømning og styrketræning.

Der blev fremlagt fotos og journalblad fra Odense Universitetshospital af 9. oktober 2008.

Rettens begrundelse og afgørelse

Politiassistent A og politiassistent B har enslydende og troværdigt forklaret, at tiltalte gjorde modstand overfor visitationen og herunder tildelte politiassistent A et spark mod ryggen. Disse vidner har endvidere forklaret, at tiltalte under visitationen brugte skældsord som »pansersvin«, »nazisvin«, »fucking bums«, »racister« og »jeg knepper din mor«. Tiltalte er derfor i det hele skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 119, stk. 1 og stk. 3 samt § 121 til fængsel i 30 dage.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på, at tiltalte tidligere er dømt for lignende kriminalitet. Der er i formildende retning taget hensyn til, at tiltalte under den tidligere sag alene var 15 år. Endvidere er det en formildende omstændighed, at sparket, bagud i liggende stilling på maven, ikke var egnet til at fremkalde alvorlig fare for legemsbeskadigelse på politiassistenten.

Efter forholdets karakter er der ikke, uanset oplysningerne om tiltaltes personlige sociale forhold, grundlag for undtagelsesvist at gøre straffen betinget.

Østre Landsrets dom:

Odense Rets dom af 27. august 2009 (- - -) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.
Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet politiassistent A, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.

T har forklaret blandt andet, at betjentene i bilen ikke gjorde tegn til, at de skulle stoppe. Betjenten sagde ikke, hvad der skulle ske, da han kom hen til ham. USB-stikket var hæftet sammen med en almindelig nøgle. Han havde boet i Odense omkring en uge, da de blev stoppet. Politibilen holdt nogenlunde samme afstand til dem, da den fulgte efter dem. Da han steg ud af bilen, blev han stående ved denne. Han troede først, at betjentene havde forvekslet dem med nogle andre. Betjenten kropsvisiterede ham, tog derefter fat i hans bælte og skubbede ham op ad køleren. Betjenten tog herefter fat i hans venstre fod, løftede den op og kastede ham derefter ned på jorden. Han blev straks derefter lagt i håndjern. Han havde på ingen måde modsat sig visitationen, men han var selvfølgelig nervøs på grund af hele situationen. På skadestuen lagde de hans arm i gips og slynge.

Han har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han nu er på fjerde semester på studiet. Han har fået et job i ungdomsfængslet Egely, hvor han underviser de unge i forskellige samfundsrelaterede forhold.

A har forklaret blandt andet, at det var hans klare opfattelse, at personerne i bilen efter udstigning forsøgte at slippe væk fra politiet. Han er sikker på, at tiltalte med bestemte skridt gik væk fra politiet. Han husker ikke i dag, hvornår tiltalte blev sigtet for vold mod tjenestemand. Normalt vil man blive sigtet med det samme, men her var der tumultagtige omstændigheder. Han havde ikke på forhånd kendskab til tiltalte, og han forvekslede ikke tiltalte og føreren af bilen med nogen andre. Han vidste, at der i miljøet var såkaldte pencilpistoler i omløb, og han var opmærksom på, at det han mærkede på tiltalte under visitationen, kunne være en sådan pistol. Han lagde tiltalte ned, fordi han så var nemmere at håndtere. Først, da han havde fået lagt tiltalte ned, fandt han ud af, at det var et USB-stik. Han husker ikke, hvor længe han havde været på vagt, da episoden indtraf. Han husker ikke i dag, om sparket kom i forbindelse med, at han påførte håndledstrykket, eller hvorfor det var nødvendigt at påføre trykket. Det var helt klart et bevidst spark. Tiltalte var anholdt, da han blev lagt i håndjern, men han sagde ikke dette til tiltalte, og han oplyste ham heller ikke, hvad han var sigtet for. Det var situationen ikke til.

De i byretten af vidnerne politiassistent B, E og D afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Landsrettens begrundelse og resultat


Efter bevisførelsen for landsretten findes det ikke godtgjort, at T lagde hindringer i vejen for visitationen. Han frifindes derfor for tiltalen for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 3. Det findes ej heller godtgjort, at han i forbindelse med visiteringen udviste en sådan adfærd, at der på grund af denne eller andre omstændigheder i forbindelse med visitationen var grundlag for at anholde ham jf. retsplejelovens § 755, stk. 1.

Anholdelsen af T på det pågældende tidspunkt var derfor ikke en lovlig tjenestehandling, og der er herefter ikke grundlag for at henføre handlinger, som er begået under anholdelsen, under bestemmelserne i straffelovens § 119, stk. 1, og § 121. T frifindes derfor for tiltalen efter disse bestemmelser.

Da det efter bevisførelsen ikke med den til domfældelse fornødne sikkerhed kan lægges til grund, at T med fortsæt har tildelt politiassistent A et spark, er der ikke grundlag for at straffe efter straffelovens § 244.

Landsretten frifinder derfor tiltalte.