TfK 2009.534/1 VLD

V.L.D. 23. april 2009 i anke 1. afd. S-0184-09

 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Stig Gammelgaard, Århus).

(Lars E. Andersen, Annette Dellgren og Nikolaj Aarø-Hansen).

T var bl.a. tiltalt for i 11 tilfælde at have overtrådt straffelovens § 124, stk. 1, ved at være undveget fra en Unge-institution, hvor han var domsanbragt, og ved Retten i Århus, 2. afdelings dom af 12. september 2008 var T fundet skyldig i disse forhold.

Vestre Landsrets dom:
Retten i Århus, 3. afdeling, har den 12. september 2008 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Anklagemyndigheden har påstået frifindelse i forholdene 1-7, 10, 12, 19 og 21 og i øvrigt stadfæstelse.

Tiltalte T har tilsluttet sig anklagemyndighedens påstand om frifindelse og har i øvrigt påstået formildelse.

- - -

Landsrettens begrundelse og resultat:

N er efter det oplyste en ikke-sikret institution, og tiltaltes undvigelser herfra er derfor ikke strafbare efter straffelovens § 124, stk. 1. Landsretten frifinder derfor tiltalte i forholdene 1-7, 10, 12, 19 og 21.