Ifølge artikel i Dagbladet Information den 14. august 2000 af journalist Niels Rohleder følte en forsvarsadvokat sig intimideret og chikaneret, da han modtog en tilsigelse til afhøring hos politiet i anledning af, at hans navn fandtes på en telefonliste fundet under ransagning i august 1999 hos Greenpeace-aktivister.

Af artiklen fremgår blandt andet følgende: 
 
 
"...“Chikanøst” og “intimiderende”. Sådan betegner advokat Niels Forsby Frederikssund Politis ønske om at afhøre ham ham i forbindelse med Greenpeace-aktionen i august 1999 mod Det Danske Stålvalseværks udledning af dioxin. .."

Videre citeres advokaten således:
 
  "... “Jeg opfatter det som chikanøst og som et forsøg på at intimidere samspillet mellem mig og Greenpeace. Det er ganske almindeligt, at aktivister i forbindelse med aktioner allierer sig med advokater, som de har tænkt sig at bruge som forsvarere,” siger Niels Forsby. .."

Om selve tilsigelsen udtales det:
 
  "Niels Forsby modtog sidst i juli en tilsigelse fra Frederikssund Politi. Det fremgår af tilsigelsen, at politiet vil afhøre advokaten, “fordi Deres navn fremgik på nogle bilag, der blev fundet under ransagninger i forbindelse med anholdelsesaktionerne. Det findes derfor relevant at afhøre Dem om Deres kendskab til den konkrete aktion, herunder den ulovlige indtrængen på Stålværkets område, inden aktionen rent fysisk blev iværksat.” .."