TfK 2009.600/2 ØLD

Ø.L.D. 7. maj 2009 i anke 18. afd. S-33-09
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Claus Bergsøe, besk.).

(Talevski, Olaf Tingleff og Anders Munch Jensen (kst.) med domsmænd).

Holbæk Rets dom af 15. december 2008:

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskriftet er modtaget den 1. oktober 2008.

Tiltalen og parternes påstande:

T er tiltalt for overtrædelse af

1. straffelovens § 266, ved den 30. juli 2008 kl. ca. 23.00 på ejendommen - - -, 4300 Holbæk, at have fremkaldt alvorlig frygt for A's eller andres liv, helbred eller velfærd, idet tiltalte i forbindelse med bortvisning fra ejendommen udtalte: »Jeg sætter ild til hele lortet, det kommer du til at fortryde, jeg kommer tilbage og brænder huset ned, jeg vil skide på, om du og dine børn er der« eller lignende.

2. straffelovens § 181, stk. 1, ved den 30. juli 2008 ca. kl. 23.11 at have forvoldt ildebrand på fremmed ejendom, - - -, 4300 Holbæk, idet hun under anvendelse af brandbar væske satte ild på en ca. 90 m3 stor bunke kvas beliggende ca. 7 meter fra et træsommerhus, hvorved der opstod ildebrand på grundarealet med høje flammer tæt på flere sommerhuse og bevoksninger.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet og påstået tiltalte idømt ubetinget fængselsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 1 og har erkendt sig delvis skyldig i forhold 2. Tiltalte har påstået frifindelse for begge forhold.

Forklaringer:

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne A, B, C, D og E.

Tiltaltes forklaring:

Tiltalte har under hovedforhandlingen vedstået sin forklaring, som blev afgivet i et grundlovsforhør den 31. juli 2008, hvor tiltalte blev fremstillet som sigtet for overtrædelse af straffelovens § 266 og § 181, stk. 1, i al væsentlighed som angivet i de 2 forhold, der er omfattet af tiltalen.

Tiltaltes forklaring er tilført retsbogen for den 31. juli 2008 således:

»Sigtede nægtede sig skyldig i forhold 1, men erkendte sig skyldig i forhold 2.

Sigtede forklarede, at hun kender A fra da denne tidligere boede på X. De begyndte at have kontakt med hinanden igen, da A flyttede til X igen i foråret 2008. De hjalp hinanden med at passe børn, og de har også haft en forretning, hvor de hjalp hinanden, derudover har sigtede hjulpet A med at flytte. De blev imidlertid uvenner. Da sigtede den 30. juli 2008 kom hjem, så hun, at der var nogen, der havde hentet nogle playstationspil i hendes anneks. Hun troede, at det var A's brødre, R og M, hvorfor hun gik over til A og talte med brødrene. De nægtede imidlertid, at kende noget til spillende, hvorfor sigtede gik tilbage. Senere på aftenen, ca. kl. 20.30-21.00 gik sigtede igen over til A. Hun talte med A og sagde, at hun ville have sine ting. A sagde, at hun ikke kendte noget til det, og at sigtede ikke skulle true hendes brødre. Der opstod derfor et skænderi. A ville have, at sigtede skulle gå, men sigtede nægtede at gå uden sine ting. På ejendommen var endvidere A's mor, hendes to brødre og formentlig også A's børn. Der kom nogle af A's venner, B og H. De var mange derovre, og de skubbede og puffede til sigtede. På et tidspunkt pegede sigtede på B og rørte med sin pegefinger på B's brystkasse. Han slog derefter sigtede med knyttet hånd i ansigtet to gange. Sidste gang faldt sigtede om på jorden. Da hun rejste sig igen, var der nogen, der skubbede til hende, og hun faldt ind i A og greb fat i hendes hår og bluse. B greb derefter sigtede og førte hende med førergreb væk fra A's ejendom, og tilbage til sigtedes egen ejendom. Sigtede gik imidlertid tilbage og stod for enden ad vejen. Hun så, at de begyndte at drikke øl. På et tidspunkt vendte sigtede sig om, for at gå tilbage. Da hun var næsten var hjemme, mærkede hun, at noget snittede hende på ryggen. Hun vendte sig om og så, at nogen kastede øl efter hende. Sigtede blev vred og hentede en benzindunk - en reservedunk med fem liter benzin - og en lighter. Sigtede gik tilbage til A's ejendom, og hældte benzinen ud på jorden ved siden af kvaset. Derefter tændte sigtede ild til benzinen. Der kom høje flammer på stedet. Sigtede vendte om og gik tilbage. Flammerne var ikke i nærheden af noget hus, og de var næsten gået ud inden brandvæsnet kom, idet der var tililende, der forsøgte at slukke ilden med brandslanger. Sigtede er bekendt med, at kvaset har ligget i flere måneder på stedet, og hun fortrød også umiddelbart efter ildspåsættelsen. Sigtede gjorde intet for at slukke branden. Der er tale om et sommerhusområde med træhuse og gasbetonhuse.

Sigtede forklarede om sine personlige forhold, at hun arbejder på - - - i - - - og hun derudover også driver grillbaren selv fra havnen i X. Hun bor alene sammen med sin søn, der dog ikke opholder sig på adressen, men faktisk opholder sig hos nogle reserve-bedsteforældre i København.

Sigtede forklarede præciserede vedrørende forhold 1, at A's mor på et tidspunkt sagde til A, at hun syntes de skulle pakke børnene, så kunne de kører dem over til moderen. Sigtede svarede da: »Fint, så kan jeg gøre stedet ubeboeligt. Sigtede havde også på et tidspunkt sagt, at hun ville futte stedet af«. Forudsætningen for denne udtalelse var dog, at der ikke var nogen i huset. Sigtede har arbejdet ved brandvæsnet på X de sidste tre år«.

Tiltalte har under hovedforhandlingen i øvrigt forklaret, at hun kender A, der kaldes - - -. Tiltalte og A boede skråt over for hinanden på X. A havde taget tiltaltes computer og nogle playstation-spil og noget tilbehør. Tiltalte har boet på X i 8 år, og hun har aldrig været nødt til at låse døren til sit hus. Dagen før den 30. juli 2008 havde der været indbrud i tiltaltes forretning. Tiltalte havde ikke set A tage computer-tingene. Ved 18-tiden den 30. juli 2008 gik tiltalte over til A og talte med hendes bror, R. R fortalte, at han ikke kendte noget til, at der skulle være taget computer-ting fra tiltalte. Tiltalte spurgte R, om han ville spørge A om det. Tiltalte gik fra A's hus, og lidt senere vendte hun tilbage. Hun så A ligge på sofaen i huset, og hun så sin computer og sine playstation-spil samt tilbehør ligge i huset. A kom ud af huset, og A og tiltalte kom op at skændes om tingene. A ringede til sin bror og flere andre og der kom 15-20 mennesker til stedet. Tiltalte blev bedt om at gå fra stedet. Tiltalte sagde, at hun ikke ville gå, før hun havde fået sine ting. A's mor var også på stedet, og hun sagde, at hun ville pakke ungerne sammen og tage dem med sig hjem. Tiltalte har ikke udtalt sig truende, sådan som det er anført i forhold 1. Tiltalte blev skubbet, og hun greb fat i A. Hun fik fat i A's hår og bluse. Tiltalte blev grebet og ført væk. Hun kom tilbage og havde en sten med sig. Hun gik over mod A's hus. Hun ville smadre vinduet til stuen i huset. Stenen blev slået ud af hendes hånd. Tiltalte begyndte nu at gå hjem. Hun blev ramt af en flaske, der snittede hendes venstre skulder. Hun blev efterfølgende ramt i ryggen af en fyldt flaske og derpå ramte en fyldt flaske hende i lænden. Hun hentede en benzindunk og en lighter hos sig selv. Hun gik tilbage til A's grund og hældte benzin over noget buskads på grunden. Buskadset var tørt. Bunken var ca. 2,5 meter høj og ca. 10 meter lang. Bunken var 2-3 meter bred. Hun hældte benzin på et område af ca. 2 meter i buskadset. Der blev hældt 1-2 liter benzin ud. Buskadset lå 7-8 meter fra A's hus, der er et træhus. Hun satte ild til benzinen med lighteren. Der kom 7-10 meter høje flammer. Tiltalte trak sig tilbage, og nogle naboer kom løbende med haveslanger. Tiltalte satte sig på en bænk ved sit eget hus. Tiltalte regnede ikke med, at ilden ville brede sig til A's hus. Det var vindstille, og der var ingen fare. Ilden skulle slukkes for at den kunne gå ud. Tiltalte satte ild på buskadset, fordi hun var blevet tosset og meget vred.

Tiltalte har været brandmand på deltid på X. Hun har deltaget i brandslukninger. Tiltalte var fuldt uddannet som deltidsbrandmand. Hun var klar over, at der kunne ske noget, når brændbar væske hældes ud over noget buskads tæt på et hus, og der sættes ild til væsken.

Tiltalte har været indehaver af grillbaren på X Havn. A har hjulpet med at passe grillbaren. Hun har fået mad og betaling for sin hjælp. Tiltalte har også passet A's børn. Ca. 5 dage før den 30. juli 2008 manglede der nogle penge i kassen i grillbaren. Grillbaren var blevet passet af A's bror, R, uden at tiltalte vidste noget om det. Tiltalte havde modtaget en sms-besked om, at R tog pengekassen med sig hjem. Næste dag konstaterede tiltalte, at der manglede 942 kroner i kassen. Hun konfronterede A med det og A indrømmede, at der var blevet taget 400 kroner af kassen. Tiltalte sagde til A, at hun ikke kunne have, at der blev taget penge af kassen. Kassen skulle stemme. Senere fortalte A, at R havde sagt, at han havde taget 700 kroner fra kassen.

Den 28. juli 2008 modtog tiltalte en sms-besked fra A. Sms-beskeden blev sendt, efter at tiltalte havde lånt A en gryde og nogle kogeplader samt nogle krus. Tiltalte hørte, at A ville flytte til Holbæk, og tiltalte tog gryden, kogepladerne og krusene tilbage. Det var ting, der tilhørte Steff Houlberg, og som blev brugt i tiltaltes grillbar. Tiltalte var bekymret over indholdet af den pågældende sms-besked. Hun opfattede det som om, at A ville slå hende. A's hus på X tilhører i virkeligheden HH. HH er tiltaltes nabo. Der er ingen vand eller toilet i huset. A havde fået lov til midlertidigt at opholde sig i huset.

Vidneforklaringer:

A har forklaret, at hun bliver kaldt - - - af sin mor og sin far. I sommeren 2008 boede hun i et sommerhus på X. Hun skulle bo der midlertidigt, indtil hun kunne overtage en lejlighed. Hun arbejdede for T i T's grill på havnen. Hun ophørte med arbejdet, da hun blev beskyldt for at stjæle. Hun har prøvet at kontakte T, da der var flere ting, der var forsvundet fra vidnets hjem. T var ikke utilfreds med, at hun holdt op med at arbejde for hende. Den 30. juli 2008 dukkede T op i en »20 hestes brandert«. T kunne næsten ikke stå på benene og hun var meget meget fuld. T var inde i vidnets hus. Vidnet bad T om at gå, og hun gik ud af stuen og ud af huset. Da vidnet kom ud af huset og rundt om hjørnet, blev hun spyttet i ansigtet af T. Vidnet prøvede at berolige T. T pustede vidnet i ansigtet, og hun stank af vodka. Vidnet prøvede hele tiden på at berolige T og fortælle hende, at hun skulle gå hjem. Vidnets nabo, K, der er ca. 80 år, kom og bad T om at falde ned. Han prøvede flere gange at berolige T, men T spurgte ham, om hun skulle pande ham en. Hun råbte og skreg, og K forlod stedet. Fra nogle nærliggende huse blev der råbt »hold nu kæft og gå hjem«. Vidnet ringede efter sin bror R, der kom. R prøvede at berolige T og få hende til at gå. De ringede også til T's kæreste, E, der ikke ville komme. Han fortalte, at han ikke ville have noget med T at gøre, når hun var fuld. Vidnet gik ind i huset og T kastede en grill på husets gavlvæg, og hun sparkede til væggen. Vidnet gik ud af huset og satte sig ved et havebord. R var der, og en af R's kammerater, B, var der også. De prøvede alle at berolige T. T greb fat i vidnets hår og slog hende. Hun spyttede vidnet og rev hende i brystkassen. R og B bar nu T hjem. Kort efter kom T løbende tilbage med en 8-kantet haveflise, som hun ville smide gennem et vindue til - - -'s værelse. - - - er vidnets søn. Han er 3 år. Han lå og sov i huset. Flisen blev taget fra T, som blev skubbet omkuld og puffet ud på vejen. Ude på vejen gik T frem og tilbage. Hun råbte, at hun nok skulle sørge for, at vidnet ikke kunne bo i huset. Vidnet ringede efter sin mor, som kom og prøvede at berolige T. Vidnet besluttede at hendes børn, - - - og - - -, der er 8 år, skulle ud af huset. Da de kom ud af huset, kom T løbende op ad havegangen med en flise. T blev holdt fast, og børnene blev kørt væk af vidnets mor. T råbte, at det ville blive værst for vidnet og de andre. Hun ville komme tilbage og brænde huset ned, når de var gået i seng. T råbte også, at hun sagtens kunne stå og vente. Hun råbte, at hun ville skide på, at vidnet havde børn. Hun råbte, at hun ville love at de skulle komme til at fortryde det. Vidnet opfattede det som trusler. Hun var dog ikke dybt bekymret, da hun er vant til at folk drikker sig fulde og siger nogle underlige ting. Vidnet sad ved havebordet uden for huset sammen med B og R. De hørte pludselig en gasagtig eksplosion. Der lød et ordentligt brag. De så, at der var ild i nogle grantræer, der var blevet fældet for 1½ år siden. De fik fat i en vandslange og gik til naboer og bad om hjælp. Naboerne kom med nogle andre vandslanger og de prøvede at slukke ilden. De så T sidde ved sit hus og grine. Lidt senere forsvandt hun. Der var ca. 10 meter høje flammer. Et stykke på 5 x 5 meter brændte af. Enderne af grantræerne lå lige op ad huset. Ilden havde bredt sig og nået til et område 1½ til 2 meter fra huset. Hvis ikke ilden var blevet slukket, ville der være gået ild i huset. De brugte vandslanger til at slukke ilden. Der blev også brugt nogle pulverslukkere, som nogle unge mennesker kom med. Vidnet mener, at det var pulverslukkere der har siddet i en bil. Det lykkedes dem ikke at slukke ilden. X brandvæsen kom til og overtog slukningen.

Vidnet har tidligere boet i - - - på X. Hun boede i et udlejningshus. Vidnet flyttede til - - - på X på grund af nogle uoverensstemmelser med udlejeren. Vidnet har arbejdet for T. Hun har bedt om en skriftlig aftale og en aftale om løntilskud. Hun påbegyndte arbejdet den 5. juli og har arbejdet fra kl. 9.00 til kl. 16.00 på hverdage. Hendes børn gik i børnehave og i skole. Vidnet havde aftalt med T, at hun løbende skulle have sin løn. Vidnet har ialt fået 3 x 500 kroner. På et tidspunkt mente T, at R havde taget 200 kroner, som manglede i kassen. R har også passet T's grillforretning efter en direkte aftale mellem R og T. Det er ikke vidnets indtryk, at T manglede penge til betaling for vidnets arbejde. Vidnet har ingen ide bruttooverskuddet i grillforretningen. T fortalte, at hun ikke havde råd til at betale mere end 50 kroner i timen. T har hjulpet vidnet ved nogle gange at hente børn fra skole og børnehave. De ting der var forsvundet fra vidnets hjem var blandt andet en opvaskebørste, nogle smørrebrødsknive og noget opvaskemiddel. Det var nogle underlige ting. Vidnet mener, at T havde taget tingene, fordi T havde været inde i vidnets hus, da tingene forsvandt.

Foreholdt sin forklaring til politirapport af 31. juli 2008, forhold 2, bilag 2, side 2 nederst og side 3 øverst, har vidnet oplyst, at hun har forklaret som tilført rapporten.

- - -

Øvrige oplysninger:

Der er under sagen dokumenteret en beskrivelse af gerningsstedet, der er udarbejdet i forbindelse med politiets undersøgelse, samt nogle skitser af det område på X, der er omhandlet af sagen. Der er også fremlagt nogle fotos af området og af de pågældende omgivelser samt det sted, hvor der blev tændt ild.

Der er endvidere dokumenteret en politiattest, der er udfærdiget i forbindelse med lægeundersøgelse af tiltalte den 31. juli 2008.

I en blodprøve der blev udtaget fra tiltalte den 31. juli 2008 kl. 02.34 er der fundet en mindsteværdi på 0,51 promille alkohol.

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse af tiltaltes forhold i medfør af retsplejelovens § 808. Det er oplyst, at tiltalte er egnet til at modtage en helt eller delvis betinget dom med nærmere angivne vilkår, herunder vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra den 31. juli 2008 til den 24. september 2008.

Rettens begrundelse og resultat:


forhold 1:

2 af rettens medlemmer anser det ikke efter de afgivne vidneforklaringer for bevist, at tiltalte har udtalt sig, således som det er anført i forholdet. Medlemmerne stemmer herefter for at tiltalte skal frifindes.

1 af rettens medlemmer lægger ved bevisbedømmelsen afgørende vægt på den vidneforklaring, der er blevet afgivet af A. Forklaringen fremstår sikker og sammenhængende, og forklaringen vurderes som troværdig.

Efter denne forklaring, der i øvrigt til dels er underbygget af vidneforklaringen fra B, der opholdt sig på A's ejendom, har tiltalte udtalt sig under de omstændigheder og på den måde, der er beskrevet i forholdet, eller med et lignende ordvalg.

Da udtalelserne utvivlsomt er omfattet af straffelovens § 266, stemmer dette medlem for, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

ad forhold 2:

2 af rettens medlemmer finder ikke, at de foreliggende oplysninger om den påsatte ild kan betegnes som en ildebrand. der er omfattet af straffelovens § 181, stk. 1. Der henvises til de begrænsede skader, der er opstået, og til at det ikke kan antages, at tiltalte har haft nogen hensigt om at forårsage større ødelæggelse eller at der har været risiko herfor.

Medlemmerne stemmer herefter for at frifinde tiltalte.

1 retsmedlem anser det efter bevisførelsen for godtgjort, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 181, stk. 1, således som det er beskrevet i anklageskriftet.

Ved denne samlede vurdering er der lagt vægt på, at tiltalte i overensstemmelse med sin egen forklaring og de i øvrigt foreliggende oplysninger har hentet en benzindunk og en lighter, hvorefter hun har hældt 1-2 liter benzin over noget buskads på A's grund og sat ild til benzinen.

Der er endvidere taget hensyn til de forklaringer, der er afgivet af de vidner, der var til stede i området, da tiltalte antændte benzinen, og som nærmere har angivet flammernes højde umiddelbart efter antændelsen samt har forklaret om de bestræbelser, der er blevet udøvet af flere personer for at forhindre ilden i at brede sig og for at slukke branden.

Der er i den forbindelse set bort fra E's forklaring om ildebranden, idet denne forklaring ikke fremstår med fornøden sikkerhed, og der er for så vidt angår D's forklaring henset til, at han først er kommet til stedet nogen tid, efter at branden blev antændt.

Der er endelig lagt vægt på de nærmere oplysninger om stedet, hvor ilden blev påsat og om området med de nærliggende træhuse samt til at tiltalte er fuldt uddannet som deltidsbrandmand, og at hun har deltaget i brandslukninger. Det er derfor også lagt til grund, at tiltalte har været klar over farligheden og de nærliggende risici for ødelæggelser i et betydeligt omfang, der kan antages at have været forbundet med ildspåsættelsen ved anvendelsen af 1-2 liter benzin på stedet i det pågældende område.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

Tiltalte frifindes herefter i det hele for tiltalen.

Østre Landsrets dom:

Holbæk Rets dom af 15. december 2008 (- - -) er anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse efter anklageskriftet.

Tiltalte, T, har påstået stadfæstelse.

Der er til brug for ankesagen indhentet en farlighedserklæring af 17. februar 2009 fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Heri vurderes det, at der ved branden har været ringe fare for personers liv. Det vurderes endvidere, at der ved branden ikke har været fare for større materielle værdier.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet A, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at der nok var 3-4 liter benzin i hendes dunk, Hun hældte ikke det hele ud, inden hun satte ild til bunken med kvas. Hun kunne da hun høre dem, der var hos A. Tiltalte kunne imidlertid ikke se dem. I løbet af få minutter lykkedes det blandt andet C næsten at få slukket branden ved hjælp af haveslanger.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at hun har fast arbejde som vikar. Herudover driver hun stadig - - -grillen i weekenden. A bor ikke længere på X, og tiltalte lever nu i fred med sine naboer.

A har supplerende forklaret blandt andet, at de var 6 personer i hendes indkørsel, da tiltalte kom tilbage til hendes ejendom. De kunne da ikke se tiltalte, der ikke sagde noget. Da de så ilden, begyndte de straks at slukke denne. To af dem løb dog hen til de fire nabohuse for at få alle ud af husene. Ilden kom først under kontrol, da brandvæsnet kom. Forevist det af politiet udfærdigede rids (bilag 5A) fastholder hun, at branden nåede ca. 1½-2 meter fra hendes sommerhus. Hun foretog dog ingen opmåling.

De i byretten af vidnerne B, C og D og E afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Landsrettens begrundelse og resultat


Forhold 1

Af de af byrettens mindretal anførte grunde finder landsretten det bevist, at tiltalte har truet A som anført i forhold 1, og tiltalte er således skyldig i dette forhold.

Forhold 2

Efter bevisførelsen for landsretten, herunder de afgivne forklaringer, lægger landsretten til grund, at tiltalte på det sted og tidspunkt, der er nævnt i forhold 2, under anvendelse af 1-2 liter benzin satte ild til en stor bunke kvas på den ejendom, som A boede på, omkring 7 meter fra det på ejendommen beliggende træsommerhus. Der opstod herved straks flammer af adskillige meters højde tæt på flere sommerhuse og bevoksninger, branden bredte sig til græsset, og en større del af bunken med kvas blev brændt af. Flere personer forsøgte at slukke ilden, men denne blev først helt slukket af det tilkaldte brandvæsen.

Herved har tiltalte forvoldt ildebrand på fremmed ejendom og har således overtrådt straffelovens § 181, stk. 1, i forhold 2.

Straffen fastsættes efter forholdenes grovhed til fængsel i 4 måneder, jf. straffelovens § 181, stk. 1, og § 266.

Efter en samlet vurdering af optakten til brandstiftelsen, til tiltaltes personlige forhold og til, at tiltalte under sagen har været frihedsberøvet i knap 2 måneder, finder landsretten i medfør af straffelovens § 58, stk. 1, jf. § 56, stk. 2, at 2 måneder af straffen kan gøres betinget på vilkår som anført nedenfor. Den ubetingede del af straffen anses for udstået ved varetægtsfængslingen, jf. straffelovens § 86, stk. 1, 5. punktum.

l øvrigt stadfæstes dommen.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom i sagen mod tiltalte T ændres således, at tiltalte straffes med fængsel i 4 måneder. Fuldbyrdelsen af 2 måneder af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år fra denne dom, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

1. Tiltalte må i prøvetiden ikke begå noget strafbart.

2. Tiltalte skal i prøvetiden være under tilsyn af Kriminalforsorgen.

Den ubetingede del af straffen er udstået ved varetægtsfængslingen.