TfK 2011.487 ØLD

Ø.L.D. 23. februar 2011 i anke 9. afd. S-3108-10
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Peter Bang-Olsen, besk.).

(Karen-Anke Tørring, Frosell og Kåre Mønsted (kst.) med domsmænd).

Svendborg Rets dom af 29. september 2010:

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 16. juli 2010.

T er tiltalt for

1. tyveri efter straffelovens § 276,

ved den 27. december 2009 ved 18-tiden fra lægeklinikken, Møllergade 24, 1. i Svendborg, hvortil han skaffede sig adgang ved at knuse en rude i et vindue, at have stjålet en pakke med glas mrk. Rosendahl til en værdi af ca. 500 kr.,

2. overtrædelse af straffelovens § 181 stk. 1 jfr. stk. 3,

ved den 27. december 2009 i forbindelse med det i forhold 1 beskrevne indbrud i lægeklinikken at have forvoldt ildebrand under særligt skærpende omstændigheder på ejendommen Møllergade 24/Krøyers Stræde 1 i Svendborg, idet han satte ild fem forskellige steder i klinikken og i et baghus i Krøyers Stræde, hvorved der opstod overhængende fare for menneskeliv, således at en beboer på 3. sal i ejendommen Møllergade 24 måtte evakueres tillige med flere beboere i naboejendommene, ligesom branden forvoldte omfattende skader på bygningerne Møllergade 24 og Krøyers Stræde 1 til et anslået skadesbeløb af ca. 10 mill. kr.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Tryg har påstået, at tiltalte skal betale 662.111,93 kr. i erstatning for så vidt angår inventar i lægeklinik.

Tiltalte har bestridt erstatningspligten og erstatningskravets størrelse.

Sagens oplysninger

Forhold 1:

Tiltalte har forklaret, at han holdt jul hos sine forældre og kom tilbage til Svendborg den 26. december 2009 om formiddagen. Han gik ned i byen med et par øl i en pose. Han mødte forskellige personer og legede med sin hund, som han ikke havde været meget sammen med, da han blev løsladt den 18. december 2009. Han anmeldte sig også hos FAB, der holdt åbent til kl. 12. Han drak omkring 5 øl i løbet af dagen og røg en joint. Han gik rundt blandt andet ned til havnen, til banegården og Krøyers have, som han plejer. Han husker ikke, om han talte med sin udlejer C. Han gik tur igen med sin hund omkring kl. 22.00. Fra Banegården gik han mod Krøyers Stræde. Hans hund gik rundt om et skur til højre, og han fulgte med rundt om bygningen og ind i gården, hvor han så det øverste vindue helt til højre på 1. sal stå åbent. Han var gik muligvis et par trin op af den udvendige trappe for at kunne se vinduet. Han troede, det der lå et et tøjlager på 1. sal, da der er en tøjforretning nedenunder, og han manglede tøj. Han beordre hunden til at ligge i gården, og gik om ad den udvendige trappe og hen over taget. Han afhaspede vinduet med et buet vandrør, som han stak ind gennem det øverste vindue. Den øverste haspe var taget af og han kunne stå på sålbænken. Forsatsvinduerne var ikke låst, med kun skubbet til. Vandrøret havde han fundet i gården eller på det flade tag ved siden af vinduet. Han stillede sin guldøl på taget og lagde vandrøret ved siden før han kravlede ind. Han gik lidt rundt og fandt en gave, der var pakket ind. Han tog pakken med hen på kontoret, hvor han tændte en cigaret med en tændstik, som lå på bordet. Han smed den afbrændte tændstik i skraldespanden og pakkede pakken op, der indeholdt glas. Asken dryssede han rundt. Han manglede penge. Han blev mere og mere ædru og ville hurtigt væk. Han gik ud samme sted, som han var kommet ind, og skubbede de yderste vinduer til. Han mener ikke, at han satte hasper på vinduerne. Hunden lå nedenfor trappen. Han gik ud gennem porten til Krøyers Stræde, hvor der lå mange papkasser. Han havde ikke hue på, men rørte muligvis en hue, der lå på et tastatueret. Han var alene. Han kan have afsat spor på stedet, men forventede det ikke. Han tyggede ikke tyggegummi.

Forhold 2:

Den 27. december stod han op omkring kl. 9.00 og gik sammen med C til FAB kl. ca. 10.00, hvor han mødte de sædvanlige og videre til Kirkens Korshær, hvor han fik morgenmad. Bagefter stod han på havnen sammen med blandt andre R, L og J, som han fortalte, at han havde lavet indbrud i en lægeklinik. Han gik rundt med sin hund. Omkring kl. 16 blev han og H bortvist fra Banegårdspladsen. Han havde på det tidspunkt drukket ca. 8-10 genstande. Han gik hjem, og var hjemme omkring kl. 16.20. Han ryddede op efter der var sat ny dør op. C kom ned ved 17-tiden. De talte sammen i 3 kvarter til en time, og de satte mere isolering i ved dørkarmen. Han hørte sirenerne, mens han talte med C udenfor døren, og det kan godt være, at de talte om sirenerne, da der var mange. Omkring kl. 18.30 gik han tur med sin hund. Han går ikke med ur.

Foreholdt sin forklaring, bilag 46, bekræftede han, at han har underskrevet forklaringen. Han gik forbi brandstedet, der var helt spærret af.

Foreholdt sin forklaring, bilag 48, forklarede han, at han hele tiden kommer i tanke om flere ting, og han fortalte sine venner om indbruddet både før og efter branden.

Tiltalte forklarede, at da han så, at der var brand den 27. december 2009, var klar over, at branden ville hænge på ham. Ved første afhøring tilbød politiassistent E, at hvis han tilstod ville han få 2 år og kunne afsone på Søbysøgård. Han ville ikke udtale sig under grundlovsforhøret, da han ville tale med sin advokat først.

A har som vidne forklaret, at han den 27. december 2009 var på sin bopæl, Møllergade - - -, 3. sal, kl. ca. 18. Hans logerende var også hjemme. Han mener ikke, at der var lys ud mod gården. Han sad og arbejdede ud mod Møllergade. Bygningen er ikke belyst på gårdsiden. Bygningen bliver ikke belyst af andre bygninger, da den er den højeste. Han kan se ned i gården fra sin stue, men ikke fra det værelse, hvor han arbejdede. En bekendt ringede omkring kl. 18.20-18.30 og sagde, at der var brand i huset, og han løb ned ad hovedtrappen til Møllergade. Der er en bagtrappe, men han bruger den ikke. Han fik lov til at gå op sammen med en brandmand for at hente en jakke og medicin. Hans lejlighed led ikke skade.

B har som vidne forklaret, at han er kriminaltekniker og har udarbejdet den kriminaltekniske rapport. F har gennemgået elinstallationer og udarbejdet farlighedserklæringen. Ved dannebrogsvinduer skal man ind bag forsatsruden for at kunne nå hasperne på ruderne. Vriderne til forsatsruderne i lægeklinikken var i åben possition. Han fandt ikke et jernrør i gården eller på taget. Man skulle bruge nøgle for at låse yderdørene i lægeklinikken op indenfra, og der var ikke nøgler i dørene. Han kender ikke farlighedserklæringen. Han tog sålaftrykket, som blev sendt til sporsektionen fra København. Efter deres erklæring vender sålen ind mod bygningen. Det er politiet, der har angivet X som mistænkt. Han kan ikke sige, om vinduet er afhaspet før eller efter branden er opstået. Det ene sålaftryk er under sodlaget. Der var glasskår ovenpå sålaftryk i vinduet. Der er ikke søgt efter fingeraftryk i lægeklinikken, da der erfaringsmæssigt ikke er fingeraftryk ved brand- og sodskader. De søgte efter fingeraftryk ved indstigningsstedet, men fandt ingen.

C har som vidne forklaret, at han i august 2009 udlejede en lejlighed i Bagergade til tiltalte, og at han selv bor i Bagergade. Han har kendt tiltalte i 3-4 år. I julen 2009 var han i København, og han tror, at han kom hjem den 27. december 2009. Han kom på FAB i julen 2009. Han har både fulgtes med tiltalte til FAB, og mødt ham på FAB i julen. Han så branden i fjernsynet. Han husker ikke, om han var hjemme den 27. december 2009 kl. 18-18.30.

Han lagde ikke mærke til sirener. Foreholdt sin forklaring til politiet den 19. juli 2010, bilag 74, forklarede han, at han var hjemme om aftenen.

Det kan godt være, at han den 27. december 2010 talte med tiltalte om dørtrinet, men husker ikke tidspunktet. Han husker ikke, hvad han lavede resten af dagen. Det er muligt, men han kan ikke sige med sikkerhed, om han talte med tiltalte om branden. Han har talt med tiltalte om udluftning og om marmorpladen ved døren, før tiltalte blev løsladt og den 27. december om formiddagen. Foreholdt sin forklaring af 19. juli 2010 side 2, 1 afsnit, vedstod han, at han har forklaret som anført. Han husker ikke, hvilke dage han drøftede døren med tiltalte.

D har som vidne forklaret, at han har foretaget afhøring af personer, som tiltalte kender og har henvist til, blandt andet L og R. Under afhøringerne oplyste han, at tiltalte har fortalt, at han har sagt til dem, at han har begået indbrud, og at de ville kunne skaffe tiltalte et alibi. Han bad de afhørt bekræfte, at tiltalte havde fortalt dem om tyveriet. De har svaret benægtende. Alle de afhørte mødte vidnet med mistillid, og L gav udtryk for, at hun ikke ønskede at blive indblandet i sagen. L ville ikke underskrive forklaringen, men rettede i den. De betragter tiltalte som en enspænder. Han har forsøgt at gengive tiltaltes forklaringer så meget med tiltaltes egne ord som muligt.

E har som vidne forklaret, at han ikke husker afhøringerne præcist. Den forklaring, tiltalte gav under afhøringen den 17. februar 2010 om, hvordan han kom ind i gården, er gengivet i rapporten. Han ville have skrevet ind, hvis tiltalte havde givet udtryk for tvivl under afhøringerne.

Af Farlighedserklæring af 21. januar 2010 fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut fremgår blandt andet:5.1 Risiko for personer:

Med baggrund i arnestedernes placering i lægekonsultationen og røgudviklingen i lægekonsultationen, sammenholdt med at ejendommens hovedtrappe var eneste flugtvej fra lejligheden på ejendommens tredje sal og at trapperummet var kraftigt røgfyldt samt at der var røgindtrængning på ejendommens anden sal, gør, at det vurderes, at der ved branden har været overhængende fare for personers liv. I forbindelsen med ovenstående erklæring kan det oplyses, at faremomentet inddeles i følgende fire kategorier: »ingen fare«, »ringe fare«, »fare« og »overhængende fare«.

5.2 Risiko for værdier:

Det vurderes, at der ved branden havde været fare for større materielle værdier. Ved større materielle værdier forstås værdier til et beløb større end 14 til 16 million kr.

Beløbet er fastsat ved retspraksis.«Tiltalte er straffet senest ved

04 betinget dom den 13.06.07 af Retten i Svendborg, fængselsstraf i 14 dage, betingelser indtil den 13.06.08, for lovbkg. om euf. stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 3. I medfør af straffelovens § 56, stk. 2 mod 1 års prøvetid fra endelig dom under tilsyn af Kriminalforsorgen. I medfør af straffelovens § 75, stk. 1 og stk. 2 konfiskation af heroin, kr. 200 og diverse effekter,

05 udeblivelsesdom den 10.03.09 af Retten i Svendborg, bøde kr. 9.000, forvandlingsstraf i 10 dage, for bkg. om euf. stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2,

06 dom den 30.11.09. af Retten i Svendborg, fængselsstraf i 6 måneder, for straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt. Løsladt den 18.12.09. Prøvetid indtil den 18.12.11. Ifølge fængslets resolution af 18.12.09 prøveløsladt mod en prøvetid på 2 år, heraf 12 måneder under tilsyn af Kriminalforsorgen på vilkår. Reststraf 41 dage.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han, fra han var 23 år, var erhvervsfisker i ca. 10 år, og blev udlært. Han fik et heroin- og kokainmisbrug, og har også solgt lidt. Han har været på FAB siden 2008, og har fulgt afvænningen. Han har fællesforældremyndighed til 3 børn på 6, 8 og 16 år.

Tiltalte har været frihedsberøvet fra den 10. februar 2010.

Rettens begrundelse og afgørelse


Efter tiltaltes forklaring, der støttes af DNA-fund på en tændstik i lægeklinikken fra tiltalte samt fodaftryk fra tiltaltes sko på et bord, er det bevist, at tiltalte har begået indbrud i lægeklinikken, Møllergade 24, 1. sal, Svendborg. Udfra den kriminaltekniske erklæring og bevisførelsen i øvrigt, er der ikke grundlag for at antage, at der er andre personer, som har været inde i eller begået tyveri fra lægeklinikken. Efter den kriminaltekniske erklæring er det bevist, at branden blev påsat med flere arnesteder. Tiltalte har ved skiftende forklaringer ikke nærmere kunnet redegøre for sin færden på tidspunktet for ildspåsættelsen, der blev opdaget kl. 18.12.

Tiltaltes udlejer, C, har således ikke kunnet bekræfte tiltaltes forklaring om, at han var hjemme den 27. december 2009 omkring kl. 18.00, men kun at han talte med tiltalte den 27. december 2009. Som følge heraf finder retten det bevist, at tiltalte begik indbrud og efterfølgende satte ild til såvel lægeklinikken som pappet i gården.

Efter vidnet A's forklaring, var der to trapper fra 3. sal. Retten finder herefter ikke, at der ved branden kan anses for at have været overhængende fare for andre menneskers liv. Henset til såvel skadernes omfang som risikoen for værdier anses forholdet omfattet af straffelovens § 181, stk. 3.

Straffen fastsættes til fængsel i 2 år 6 måneder, jf. straffelovens § 181, stk. 1 og 3, og § 285, stk. 1, jf. § 276.

Straffen omfatter ikke reststraffen ved prøveløsladelsen den 18. december 2009, jf straffelovens § 40, stk. 1, jf § 61, stk. 2, nr. 1.

Den nedlagte erstatningspåstand udskydes til eventuelt civilt søgsmål.

Østre Landsrets dom:

Svendborg Rets dom af 29. september 2010 (- - -) er anket af tiltalte med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med byrettens bevisresultat samt skærpelse.

Der har for landsretten foreligget supplerende udtalelse af 4. november 2010 fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Brandundersøger F har i udtalelsen blandt andet anført, at ejendommen alene har én flugtvej:

»På grund af oplaget på trappens reposer kan trappen ikke betragtes som brugbar redningsåbning.

Med baggrund af besigtigelsen af ejendommen torsdag den 21. nov. 2010 i forhold til den oprindelige undersøgelse har det ingen konsekvens for min vurdering af ejendommen.

Jeg vil derfor fastholde min oprindelige konklusion …

Det vurderes, at der ved branden har været overhængende fare for personers liv.«

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet B, der begge har forklaret i det væsentlige som for byretten.

De for byretten af vidnerne A, C, D og E afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han var blevet afhørt af politiet inden grundlovsforhøret. Han sagde i den forbindelse, at han aldrig havde været på gerningsstedet og enkelte andre ting, som ikke var korrekte. Senere erkendte han delvis indbruddet over for politiet. Han var ikke klar over, hvor slemt det var, før sigtelsen i grundlovsforhøret. Han fik lejlighed til at tale med sin forsvarer på ny, da bevislighederne var fremlagt i grundlovsforhøret. Han nægtede sig fortsat skyldig. Omkring en uge senere erkendte han delvis indbrud over for politiet. Han åbnede vinduet med et gammelt vandrør, som lå i gården. C's forklaring for byretten hang slet ikke sammen. Han omtalte i februar efter grundlagsforhøret over for politiet de personer, som kunne bekræfte hans alibi. Han var på metadon og havde fået noget at drikke på gerningstidspunktet, men var ikke meget fuld. Hans familie bor i Svendborg, og han har boet der i ca. 10 år. Dér omgås han en fast gruppe på gaden. Det er ikke usædvanligt, at de fortæller hinanden om lovovertrædelser, som de har begået. Han var glad, fordi han var kommet på fri fod. Tiltalte regnede med, at han kunne komme til at fylde nogle poser med tøj til egen beklædning og salg. Han var der 5-7 minutter. Det skuffede ham, at der ikke var noget tøj. Han rodede ikke i skuffer eller skabe, men tændte sig en cigaret, tænkte sig om og skyndte sig at smutte igen. Han havde lidt dårlig samvittighed. Smøgen havde han med ud. Da han blev bekendt med branden, frygtede han at komme til at hænge på den.

Om sine personlige forhold har tiltalte forklaret, at han ser sin kone og sine børn. Hunden har han også endnu. Sin lejlighed har han mistet. Han har professionel viden om brand på skibe. Han har igen konkrete planer for fremtiden.

Vidnet B har supplerende forklaret blandt andet, at vinduet var knust mekanisk. Glasskårene, der lå på sålaftrykket i vinduet, havde samme brudmønster som glasskårene i vindueskarmen. Det er vanskeligt at tage fingeraftryk efter brand, hvor der er sodbelægning. Brandbelastningen ved paplageret var meget større end ved de andre arnesteder. Derfor antager vidnet, at dette arnested er anlagt som det sidste. Vidnet kan ikke sige, hvordan de mange arnesteder er blevet antændt, men der er sikret en afbrændt tændstik og en tændstikæske. Han har ikke undersøgt æsken for fingeraftryk.

Landsrettens begrundelse og resultat


Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte - i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand under ankesagen - af de grunde, der er anført i dommen skyldig som for byretten.

Der findes ikke tilstrækkeligt grundlag for at skærpe straffen.

Landsretten tiltræder herved, at reststraffen vedrørende prøveløsladelse ved resolution af 18. december 2009 vedrørende dommen af 30. november 2009 ikke skal afsones.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Tiltalte har under anken fortsat været frihedsberøvet.