TfK 2011.673/2 VLD

V.L.D. 5. april 2011 i anke 3. afd. S-0472-11
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Frode Christensen, Haderslev).

(Lis Sejr, Eva Staal og Jens Hartig Danielsen (kst.) med domsmænd).

Retten i Sønderborgs dom af 18. februar 2011:

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrifter modtaget den 22. december 2010.

T er tiltalt for overtrædelse af

1. straffelovens § 180, stk. 1,

ved den 13. august 2010 ca. kl. 01.30, på lageret ved Spar Købmanden, - - - i Haderslev at have sat ild til en mængde grillkul, som han havde placeret i en pappresser, der stod på lageret i kælderen i bygningen, og hvori der i forvejen lå en mængde pap og papir. Herved opstod der brand, der medførte gennembrændinger af etageadskillelserne til forretningen oven over arnestedet og til lejligheden på 1. sal i bygningen, ligesom ilden antændte træværket på tagterrassen ved lejligheden på 1. sal i bygningen, alt hvorved han måtte indse, at han derved udsatte J, C og D, der alle sov i lejligheden, for overhængende livsfare, og hvorved der skete skade for et endnu ikke opgjort beløb.

2. straffelovens § 276 - tyveri,

ved den 12. august 2010 mellem kl. 22.35 og kl. 23.55, fra lagerplads ved Spar Købmanden, - - - i Haderslev at have stjålet spiralfjedre, lightere, børneudsmykning, et telefonstik, en pensel, gafler, fyrfadslys, fyrfadslysholder, maling, tele- og surfkort, en kuffert og en forlængerledning til en samlet værdi af ca. 3.800,- kr.

Påstande:

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget fængselsstraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 1 og erkendt sig skyldig i forhold 2.

J har nedlagt påstand om erstatning på 13.000 kr.

Tiltalte har bestridt erstatningspligten og kravet størrelsesmæssigt.

Tryg har nedlagt påstand om erstatning på 71.957,81 kr.

Tiltalte har bestridt erstatningspligten, men anerkendt kravet størrelsesmæssigt.

Sagens oplysninger:

Tiltalte har forklaret, at han den 12. august 2010 var blevet udvist fra forsorgshjemmet, hvor han hidtil havde boet, på grund af druk. Han var ikke ved Spar købmanden ved et-tiden om natten, for da lå han i en trailer bag genbrugsforretningen og sov sin brandert ud. Han forlod forsorgshjemmet ved 22-22.30-tiden, og da han kom til Spar købmanden, besluttede han sig for at sætte sig på parkeringspladsen. Han havde drukket 4 liter rødvin i løbet af 3 timer, så han var meget beruset. Han havde også røget cannabis. Han vil tro, at han sad på parkeringspladsen og prøvede at finde ud af, hvad han skulle gøre. Han har tidligere handlet ved Spar købmanden, men har aldrig været bag bygningen. Han vidste ikke, at der boede nogen oven på købmanden, og har ikke lagt mærke til, at der er en tagterrasse. Han bemærkede ikke, om der var lys på etagen over købmanden. Der var ingen biler på parkeringspladsen eller ved købmanden. På et tidspunkt gik han om på siden af bygningen i håb om at komme ind i forretningen. Han gik gennem noget buskads og kom til et ståltrådshegn ved et depot eller lignende. Han kravlede over hegnet og rendte rundt inde i depotet for at finde noget spiseligt. Han stødte på et fyr og besluttede sig for at tænde op, for han synes, der var lidt køligt. Han lagde 3 poser grillkul, som han fandt i depotet, ind i fyret. Han satte ild til lidt pap med sin lighter og smed det ind i fyret. Han undrede sig ikke over, hvorfor der stod et fyr i depotet, og bemærkede ikke, om der allerede lå noget i fyret. Der lå vist nogle papkasser ved siden af fyret. Ilden ville ikke rigtig tage fat, så han lukkede lågen i fyret og regnede med, at det ville kvæle de få små flammer. Inden han forlod depotet efter ca. 20 minutter, gik han rundt og samlede ting sammen. Han lagde tingene i en kuffert, som han også fandt i depotet. Han ved virkelig ikke, hvad han skulle med tingene. Der kom ikke røg ud af fyret, da han forlod depotet. Han gik derefter om bag genbrugsforretningen med sin bagage, som bestod af en sort skraldesæk med tøj, en rejsetaske og så kufferten med tingene fra depotet. Han lagde sig derefter til at sove i en trailer, som var dækket af en presenning. Han hørte intet i løbet af natten og bemærkede overhovedet ikke, at der var ild ved købmanden. Næste dag snakkede han med bestyreren af genbrugsbutikken og solgte ham nogle dvd'er fra depotet, så han kunne købe sig en billet.

C har forklaret, at hun bor oven over købmandsforretningen i en 4-værelses lejlighed med sine 2 børn og sin samlever J. Det er tydeligt, at der er beboelse oven over købmanden. Der holder en bil foran garagen, der er en sædvanlig hoveddør med et lille grantræ i potte, og der er gardiner og blomster i vinduerne. Hun og J faldt i søvn foran fjernsynet ved 22.00-23.00-tiden og vågnede ved 01.30-tiden, fordi naboen bankede på hoveddøren og kastede sten på ruden. Først tænkte de, at det bare var nogle unge, som larmede, og hun overvejede også, om det var nogle indbrudstyve, men tænkte, at de ikke ville larme sådan. Hun gik ud i køkkenet og kunne gennem vinduet se brandmænd og flammer. Flammerne var ved terrassen og rundt om hjørnet, hvor bilen stod. På det tidspunkt var der kun en lille smule røg i lejligheden. Hun hentede sin datter, og de kom ud af lejligheden i en fart og ned ad den trappe, som er eneste nedgang fra lejligheden. 3-4 minutter efter at de var kommet ned, løb J tilbage for at hente deres to katte, men han måtte opgive, for på det tidspunkt var lejligheden sort af røg. Politi og brandvæsen fortalte, at de ville være døde af røgforgiftning, hvis de var blevet 5 minutter længere i lejligheden. Indboet i lejligheden brændte ikke, men blev helt sort af røg. De ting, som hun og børnene ikke brugte i det daglige, stod i kælderen.

J har forklaret, at han var på besøg hos sin kæreste C, som han bor sammen med nu. De faldt i søvn på sofaen, vistnok før midnat. C's ene datter var også i lejligheden. De vågnede ved 01.30-02.00-tiden ved, at noget buldrede. De reagerede først ikke, men så hørte han nogen råbe sit navn og »Det brænder!« og at der blev kastet småsten på en rude. Fra vinduerne i køkkenet kunne han se flammer fra det ene hjørne af ejendommen. Den eneste måde, hvorpå man kan komme ned fra lejligheden, er via en udvendig jerntrappe, men de kunne heldigvis komme ned ad trappen uden problemer. På vej ned ad trappen så han, at hans bil, som stod 3-4 meter fra trappen, begyndte at brænde. De havde stået 3-5 minutter neden for trappen, da han besluttede sig for at forsøge at hente deres katte. Han løb op ad trappen og tog et skridt ind i lejligheden, men opgav, da lejligheden var helt sort af røg, og han fik det helt dårligt. Han så ikke flammer i lejligheden, men alt skulle renses, så de kunne først flytte tilbage efter 3 uger. Selvfølgelig kan man se, at der bor nogen oven over købmanden! Det er som om, at der er bygget et lille gult parcelhus oven på forretningen, og der er f.eks. gardiner og blomster i vinduerne. Bilen blev totalskadet på grund af branden. Beløbet på 10.000 kr., som han kræver i erstatning for bilen, har han fundet ved at gå på nettet og se, hvad en bil af samme årgang handles for. Det var politiet, som fortalte, at han skulle gøre sådan. Han havde en anhænger stående i købmandens garage, som også udbrændte, og beløbet på 3.000 kr., som han kræver i erstatning for denne, fandt han på samme måde.

Der er blevet dokumenteret uddrag af anmeldelsesrapport af den 13. august 2010 (bilag 1-2), uddrag af farlighedserklæring af den 8. september 2010 fra Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut, fotomappe med fotos optaget den 13. august 2010 (bilag 1-26), fotos fra overvågningsvideo (bilag 1-28), fotos af pappresser (bilag 1-29), og konklusion i mentalerklæring fra Psykiatrisk Afdeling Middelfart af den 4. november 2010.

Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet siden den 16. august 2010.

Rettens begrundelse og afgørelse:

Skyldspørgsmålet

Vedrørende forhold 1:

Tiltalte var påvirket af alkohol og cannabis på tidspunktet for de påsigtede handlinger, men der er ikke grundlag for at antage, at han befandt sig i en patologisk rus. Ved vurderingen af tiltaltes tilregnelighed må derfor bortsets fra den tilstand af selvforskyldt beruselse, som han befandt sig i. Efter C og J's forklaringer og de fremlagte fotos fra gerningsstedet er det åbenbart, at der er beboelse oven over købmandsforretningen, og tiltalte har efter sin egen forklaring handlet i forretningen mere end en gang. Da tiltalte kl. 01.30 antændte nogle poser grillkul, som han havde placeret i en pappresser i bygningens kælder, måtte han derfor indse, at han ville forvolde ildebrand under sådanne omstændigheder, at andres liv blev udsat for overhængende fare. Tiltalte er derfor skyldig i dette forhold.

Vedrørende forhold 2:

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig, og tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i dette forhold.

Straffastsættelsen

Straffen fastsættes til fængsel i 2 år og 6 måneder, jf. straffelovens § 180, stk. 1, og § 287, stk. 1, jf. § 276.

Retsformanden tager erstatningspåstandene fra J og Tryg til følge som nedenfor bestemt.

Vestre Landsrets dom:

Retten i Sønderborg har den 18. februar 2011 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Påstande:

Tiltalte, T, har i forhold 1 påstået frifindelse, subsidiært frifindelse for overtrædelse af straffelovens § 180, stk. 1, således at forholdet i stedet henføres under straffelovens § 181, stk. 1. I øvrigt påstår tiltalte formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

J og Tryg har påstået stadfæstelse af byrettens afgørelser om erstatning.

Tiltalte har påstået frifindelse for erstatningskravene. Kravet fra Tryg anerkendes størrelsesmæssigt, hvorimod kravet fra J ikke kan anerkendes størrelsesmæssigt.

Tiltalte har den 23. september 2010 vedtaget to bødeforelæg for overtrædelse af henholdsvis straffelovens § 276 og bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, jf. § 2.

Supplerende oplysninger:

Det fremgår af farlighedserklæringen af 8. september 2010, at brandundersøgeren har vurderet, at der ved branden havde været overhængende fare for de personer, der opholdt sig i lejligheden på ejendommens førstesal.

Forklaringer:

Tiltalte og vidnerne C og J har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han havde boet på forsorgshjemmet et halvt års tid, da han blev bortvist. Han pakkede sine ting i en plasticpose og forlod forsorgshjemmet uden at have et sted at tage hen. Han var sur over, at han havde drukket fra sidst på eftermiddagen og først på aftenen og dermed selv været skyld i bortvisningen. Han havde handlet hos Sparkøbmanden flere gange, men han havde aldrig lagt mærke til lejligheden på 1. sal. Han så ikke den bil, der holdt parkeret bag bygningen, hvor han ikke tidligere havde været. Han kom ind på lagerpladsen fra den anden side af bygningen. Han var småsulten og ville se, om han kunne finde noget spiseligt på lageret. Han troede, at pappresseren var et fyr, og derfor lagde han 3 poser grillkul ind i fyret og tændte op med noget pap. Han bemærkede ikke røg. Der var lidt gløder i pappet, men der var ikke kommet ild i kullene, da han lukkede lågen. Grillposen havde været antændt. Han regnede med, at gløderne ville blive kvalt, når lågen var blevet lukket. Han samlede nogle ting sammen og forlod lageret ad samme vej, som han var kommet ind. Han lagde sig til at sove i en trailer ved genbrugsforretningen et par hundrede meter fra købmanden. Han ville have lagt sig til at sove ved købmanden, hvis der var kommet ild i fyret, men da der ikke kom ild i fyret, og da han tænkte, at det ikke ville være smart at ligge og sove ved købmanden, når medarbejderne kom på arbejde om morgenen, gik han sin vej. Genbrugsforretningens bestyrer fortalte om formiddagen, at der havde været brand hos købmanden. Han var godt klar over, at han kunne være skyld i branden og fik dårlig samvittighed. Han havde ikke hørt brandbilerne komme.

C har supplerende forklaret, at der altid er tændt en lampe i stuen, og af hensyn til kattene er der også altid lys i køkkenet. Da de vågnede, var der røg i køkkenet. Hun ved ikke, hvornår den 14-årige datter, der har værelse ud mod vejen, lagde sig til at sove.

J har supplerende forklaret, at politiet og brandvæsenet ikke var kommet, da de kom ud fra lejligheden. Han kunne ikke efterfølgende komme ind i lejligheden for at hente kattene på grund af røg. Det viste sig senere, at kattene havde gemt sig i datterens sofa, hvor brandmændene fandt dem i medtaget tilstand. Man kan ikke se lejligheden fra parkeringspladsen foran købmanden. Det flade tag på købmandsbutikken er på niveau med gulvet i lejligheden.

Landsrettens begrundelse og resultat:


5 voterende udtaler:

Det kan efter bevisførelsen, herunder tiltaltes forklaring, anses for bevist, at branden og røgudviklingen opstod som følge af tiltaltes antændelse af pap i en pappresser, som tiltalte troede var en ovn, i et forsøg på at få ild i grillkul. Tiltalte havde sat ild til noget pap, og han sikrede sig ikke, da han forlod stedet, at der ikke var risiko for udvikling af en brand. Det var tydeligt, at pappresseren ikke var en ovn, og det forhold, at tiltalte på grund af selvforskyldt beruselse troede, at det var en ovn, kan ikke bevirke, at tiltalte ikke har haft det fornødne forsæt til at forvolde ildebrand på fremmed ejendom.

Tiltalte havde tidligere været i købmandsforretningen som kunde. Tiltalte har forklaret, at han ikke var klar over, at der var en beboelseslejlighed oven på forretningen, og at han kom ind i lageret ved at kravle over et hegn fra den side af ejendommen, som tagterrassen vender ud mod. Da ejendommen efter det materiale, der er fremlagt for landsretten, fremtræder som en købmandsforretning og ikke som en beboelsesejendom, og da beboelseslejligheden tilsyneladende ikke er særlig fremtrædende, finder vi, at det er betænkeligt at anse det for bevist, at tiltalte ved ildspåsættelsen burde have indset, at der var overhængende fare for personer i ejendommen. Vi stemmer derfor for at frifinde tiltalte for overtrædelse af straffelovens § 180, stk. 1, og i stedet at henføre forholdet under straffelovens § 181, stk. 1.

1 voterende tiltræder af de grunde, som byretten har anført, at tiltalte i forhold 1 er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 180, stk. 1.

Der træffes vedrørende skyldspørgsmålet afgørelse efter stemmeflertallet, og tiltalte er derfor i forhold 1 skyldig i overtrædelse af straffelovens § 181, stk. 1.

Straffen for overtrædelse af straffelovens § 181, stk. 1, og § 287, stk. 1, jf. § 276, hvor tillige straffelovens § 89 skal citeres, fastsættes efter oplysningerne om skadernes omfang til fængsel i 1 år.

De juridiske dommere tiltræder dommens afgørelse om erstatninger til Tryg og J.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

Tiltalte har fortsat været frihedsberøvet under anken.