I punkt 2.3.3. i lovforslag nr. 201 af 28. marts 2007 om ændring af lov om euforiserende stoffer, straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf og retsplejeloven findes en udtalelse af 1. august 2006 fra rigspolitiet om priserne på daværende tidspunkt for diverse euforiserende stoffer. Forslagets punkt 2.3.3. har følgende indhold:

 

  "...2.3.3. Rigspolitiet udarbejder til brug for strafforfølgning af narkotikakriminalitet hvert halve år en liste over gadepriserne for forskellige typer af euforiserende stoffer. Den seneste liste er fra 1. august 2006, hvoraf fremgår følgende gadepriser for København:

Hash 40-100 kr. pr. gram

Kokain 500 kr. pr. gram

Brun heroin 500 kr. pr. gram

Hvid heroin 800-1.200 kr. pr. gram

Amfetamin 100-200 kr. pr. gram

Ecstasy 40 kr. ved 100 stk.

Det fremgår af Rigspolitiets oversigt, at priserne varierer i forskellige områder, og at gadepriserne i en række mindre byer synes at være højere end priserne i København. ..."