UfR 1971.568/2 ØLD
 

  Ø. L. D. 18. marts 1971 i anke X 428/1970

Af anke X 428/1970 fremgik, at T var fundet skyldig i overtrædelse af loven om euforiserende stoffer ved den 21. september 1970 under besøg i statsfængslet i Renbæk hos den der indsatte S at have forsøgt at overlade ham ca. 25 gr. hash, som hun havde fordelt i I O toppe og overtrukket med chokolade. Det pågældende parti hash havde hun nogle dage forinden med indsmugling for øje købt på gaden af to ukendte personer. Hun var klar over, at S, som hun havde boet sammen med indtil hans fængsling, var dømt for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer, idet han havde solgt hash fra deres fælles bopæl. Hun brevvekslede med ham under hans fængselsophold, og han havde i et brev bedt hende om at tage noget hash med til ham.

T var født den 12. januar 1945 og var i november 1969 for dokumentfalsk med hensyn til 3 checks idømt fængsel i 4 måneder - betinget. Prøvetid 3 år og tilsyn af Dansk Forsorgsselskab i 2 år.

Ved Københavns byrets 23. afdelings dom 21. oktober 1970 blev T anset med en bøde stor 300 kr. - forvandlingsstraf hæfte i 10 dage. Fuldbyrdelsen af den betingede dom forblev udsat på det yderligere vilkår, at T tog ophold og arbejde efter Dansk Forsorgsselskabs bestemmelse.

Anklagemyndigheden ankede dommen til skærpelse.

Ved Ø. L. D. 18. marts 1971 fastsattes straffen til hæfte i 10 dage. Bestemmelsen med hensyn til den betingede dom tiltrådtes.