UfR 1983.441 V

V. L. D. 17. januar 1983 i anke 6-S. 1472/1982

Anklagemyndigheden mod T (adv. T. Bidstrup Hansen, Hjørring, e.o.)